Otwarcie OKNA ŻYCIA

W dniu 24.03.2015r. w naszym klasztorze w Ostrzeszowie miało miejsce niezwykłe wydarzenie-otwarcie i poświęcenie Okna życia. Mieści się ono w budynku naszego przedszkola Sióstr Nazaretanek od strony ul. Klasztornej, a stanowi je niewielkie pomieszczenie- rodzaj inkubatora, spełniający odpowiednie dla noworodka warunki, w którym kobiety mogą anonimowo i bezpiecznie zostawić nowo narodzone dziecko, jeśli nie chcą lub nie mogą go wychowywać. Po otwarciu okna natychmiast jest uruchamiany znajdujący się w nim alarm, podłączony do sześciu numerów telefonów. Włącza  się także alarm w pomieszczeniu przedszkola. Po znalezieniu dziecka jest powiadamiane pogotowie, które zabiera noworodka do szpitala na badania. Biologiczna matka ma sześć tygodni na zmianę decyzji, po upływie których jest uruchamiana procedura adopcyjna.

Inicjatorką powstania Okna życia przy klasztorze Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie jest Pani Andżelika Możdżanowska, Senator RP i Minister w Kancelarii Premiera, zdaniem której Okno życia stanowi alternatywę dla aborcji, konkretną propozycją ratowania życia ludzkiego.

Ta sama idea przyświecała Siostrom Nazaretankom w Ostrzeszowie, które zgodziły się wziąć pod opiekę takie Okno. Jest to bezpośredni wyraz realizacji charyzmatu Zgromadzenia. W swoim przemówieniu na powitanie, Przełożona Domu Ostrzeszowskiego- Siostra Teofania Migowska przywołała słowa Papieża Franciszka: „Kim jesteśmy dla Dzieciątka Jezus? Kim jesteśmy w obliczu dzisiejszych dzieci? Czy jesteśmy jak Maryja i Józef, którzy przyjęli Jezusa i zatroszczyli się o Niego z miłością macierzyńską i ojcowską? Czy jesteśmy jak Herod, który chce go zgładzić? (…) Gdy otwieramy się na życie i jemu służymy, doświadczamy rewolucyjnej mocy miłości i czułości, zapoczątkowując nowy humanizm: humanizm solidarności i życia”.

Okno powstało we współpracy z Caritas Diecezji Kaliskiej. Będzie obejmować obszar trzech Powiatów: Ostrzeszowskiego, Kępińskiego i Krotoszyńskiego.

Uroczystego poświęcenia Okna Życia dokonał Jego Ekscelencja ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz Diecezji Kaliskiej. Wyraził on radość z powstania tej Inicjatywy.

Po dokonaniu otwarcia i poświęcenia Okna Życia, zaproszeni goście udali się na obiad do zakonnego refektarza na posiłek. Następnie zwiedzili Muzeum przyklasztorne, a Pani Senator i kilka osób jej towarzyszących także Przedszkole.

Warto zaznaczyć, że otwarcie Okna nastąpiło w przeddzień Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, w tym roku już po raz XI obchodzonego jako  Narodowy Dzień Świętości Życia.

Informujemy, że  sprzęt nagłaśniający, wykorzystany w trakcie uroczystości otwarcia Okna Życia,  został zakupiony wz. z realizacją  przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz u Rolnego  na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

0.24.03.2015,Klasztor w Ostrzeszowie, otwarcie OKna życia,fot.s.B (13) 01.24.03.2015,Ostrzeszów-klasztor, otwarcie Okna życia,fot.s.M (4) 24.03.2015,Klasztor w Ostrzeszowie, otwarcie OKna życia,fot.s.B 24.03.2015,Klasztor w Ostrzeszowie, otwarcie OKna życia,fot.s.B (6) 24.03.2015,Klasztor w Ostrzeszowie, otwarcie OKna życia,fot.s.B (8) 24.03.2015,Klasztor w Ostrzeszowie, otwarcie OKna życia,fot.s.B (9) 24.03.2015,Klasztor w Ostrzeszowie, otwarcie OKna życia,fot.s.B (14)

Brak możliwości komentowania