Warsztaty pisania gęsim piórem- mali goście z Sieradza

W dniu 23 marca br., do naszego klasztoru w Ostrzeszowie przybyły dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu z wychowawcą, p. Jolantą Przezak i opiekunem p. Beatą Marczak. Dzieci wzięły udział w warsztatach pn. Zajęcia pierwszych zakonników w ramach których uczyły się pisać gęsim piórem, co sprawiło im wiele radości. Po zakończeniu warsztatów dzieci zwiedziły Muzeum przyklasztorne, w którym do gustu przypadła im szczególnie makieta całego założenia klasztornego pokazująca go „z lotu ptaka”. Dzieci w  świetnych humorach pojechały do domu zapewniając, że w przyszłości jeszcze wrócą do Ostrzeszowa.

Uprzejmie informujemy, iż Warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

01.Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p (18) Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p (14) Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p (19) Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p (20) Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p (32) Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p (39) Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p (58) Warsztaty Gęsie pióro,Ostrzeszów 24.03.2015r., fot.p (69)Inf. o współfinansowaniu z UEZał.+2+Warsztaty-ologowanie

Brak możliwości komentowania