Nagłośnienie

Elementy mob.nagłW 2014 roku Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zrealizował projekt pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem projektu był zakup nagłośnienia niezbędnego do organizacji Elementy mob.nagł.liniowego (4)lokalnych imprez osadzonych w miejscowych tradycjach, organizowanych zarówno w Klasztorze Sióstr Nazaretanek, jak i w całym Powiecie Ostrzeszowskim. Od czasu przyjęcia nagłośnienia na stan Domu Zakonnego w październiku 2014 roku, zostało ono wykorzystane już w kilkunastu bezpłatnych imprezach o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym, bez wątpienia służąc podniesieniu jakości ich odbioru.

Elementy mob.nagł.liniowego (6)Sprzęt jest stosunkowo łatwy w obsłudze. Istnieje możliwość jego wypożyczenia za zasadach określonych w REGULAMINIE BEZPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Siostrą odpowiedzialną za promocję klasztoru pod nr tel. 797 907 977.

Regulamin udostepniania sprzetu naglasniajacego – czarno biały

Karta bezplatnego udostepniania sprzetu naglasniajacego

logo

Dodaj komentarz