Warsztaty

In2015.07.08.-Zdj.pisania gęsim piórem (18)formacja o warsztatach edukacyjnych prowadzonych
w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie

Siostry Nazaretanki z Ostrzeszowa oraz Fundacja Zabytkom Na Ratunek „NAZARET” zapraszają na Warsztaty edukacyjne, prowadzone na terenie Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie, przy ul. Leśnej 5.

W roku szkolnym 2015/2016 w warsztatach uczestniczyło 1549 osób (63 grupy).


2015.07.08.-Zdj.pisania gęsim piórem (8)

Proponujemy zajęcia o następującej tematyce:

1) „Zajęcia pierwszych zakonników”- warsztaty pisania gęsim piórem,
2) „Za furtą klasztorną – historia zakonów”,
3) „Dzieje zabytkowego XVII-wiecznego Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie”,
4) „Barok – styl w architekturze”,

5) „Barok z akcentem na motyw przemijania” („Warsztaty o przemijaniu”)- na kanwie obrazu „Taniec Śmierci”.


Warsztaty zostały przygotowane w taki sposób, by były jak najbardziej atrakcyjne dla młodego człowieka żyjącego w czasach ciągłego bombardowania bodźców na zmysły. Stąd podczas zajęć przewidziano różnego rodzaju stymulacje mające zachęcić uczniów do zaangażowania: prezentacje multimedialne, czy też pomoce dydaktyczne (m.in. puzzle, różne zadania związane z danym tematem – dla najmłodszych np. kolorowanki, a dla starszych rozsypanki wyrazowe, krzyżówki, pisanie gęsim piórem). Warsztaty połączone są ze zwiedzaniem Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego, w tym od czerwca 2012 roku, utworzonego w nim Muzeum (XVII-wiecznych krypt grobowych, części bernardyńskiej i nazaretańskiej Muzeum), a ponadto barokowego kościoła pw. św. Michała Archanioła i kaplicy pw. św. Judy Tadeusza.

Arciwum ss.Nazaretanek

Terminy oraz wybór tematu zajęć pozostają do uz godnienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.: (62) 732 34 12 lub 797 907 977 jak również drogą e-mail: nazaretankiostrzeszow@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Uprzejmie informujemy, iż warsztaty są organizowane w naszym klasztorze w Ostrzeszowie już od 2009 roku. Zakup pomocy i materiałów potrzebnych do prowadzenia warsztatów w okresie realizacji Projektu, a szczególnie sprzętu w postaci projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego, był możliwy dzięki realizacji przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Archiwum ss (2)Nazaretu Projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.


logo

Obecnie warsztaty są organizowane pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”, z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Leśnej 5.

Fundacja

Dodaj komentarz