Ks. Kapelan

Posługę kapelana w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie od 2004 roku pełni Ksiądz Władysław Kozera, Salezjanin (SDB).Ksiądz Kapelan

Życiorys:

Ks. Kapelan urodził się dnia 20 czerwca 1936 roku we wsi Kamień (gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie), jako najmłodsze, z siedmiorga dzieci Anieli i Stanisława Kozerów. Szkołę podstawową miał Ks. Kapelan we własnym domu, gdzie na prośbę dyrektora szkoły i dzięki pomocy mieszkańców wioski zaadoptowano ja nią dwie izby domu. Rodzące się pragnienia o kapłaństwie sprawiły, iż ósmą klasę szkoły podstawowej odbył młody Władysław w tzw. małym seminarium księży Salezjanów w Marszałkach. W 1952 roku władze komunistyczne zabrały zakład, stąd dziewiątą i dziesiątą klasę Ksiądz Kapelan odbył w liceum salezjańskim w Ostrzeszowie, które podzieliło los szkoły w Marszałkach, dlatego jedenastą klasę skończył Ksiądz Kapelan przy seminarium w Sandomierzu, skąd pojechał do Kopca, gdzie w 1955 roku został przyjęty do nowicjatu. Po złożeniu ślubów, Ksiądz Kapelan podjął studia filozoficzne w Krakowie, następnie odbył asystencje w szkole organistowskiej w Przemyślu i w Krakowie. Tam też w 1960 roku rozpoczął studia teologiczne.

Posługa kapłańska:

Świecenia kapłańskie przyjął Ksiądz Kapelan w dniu 22 czerwca 1964 roku w Krakowie, w kościele Księży Misjonarzy, z rak Ks. Biskupa Juliana Groblickiego. Od tego czasu posługę kapłańska Ksiądz Kozera pełnił w następujących miejscach:

Kraków 1964- 1965
Skawa 1965- 1966
Goszcz 1966- 1969
Bukowice 1969- 1982
Poniatowice 1982- 1990
Lubin 1990- 2001
Środa Śląska 2002- 2004

W 2004 roku Ksiądz kapelan przybył do Ostrzeszowa, by pełnić posługę kapelana u Sióstr Nazaretanek. Jak mówi Ksiądz Kozera:

Tutaj Nazaret połączył się z Valdocco (miejscowość we Włoszech, gdzie ks. Bosko założył pierwsze oratorium salezjańskie), bo panuje bardzo rodzinna atmosfera i wzajemna życzliwość, prawdziwy duch rodzinny. Bardzo mile wspominam lata zdobywania wykształcenia i szkoły w Ostrzeszowie i w Marszałkach, dlatego czuje się na duchu młodo.

22 czerwca 2014roku, Ksiądz Kapelan obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Wszyscy goście podkreślali dobroć i serdeczność, która emanuje od Księdza Kozery, a także jego wielkie serce. Poza uroczystą Mszą św., Jubilatowi dedykowany był w sposób szczególny także Koncert „Perły w koronie”, w którym wystąpił Górniczy Chór Męski z Lubina (więcej informacji nt. obchodów jubileuszu można znaleźć na stronie: http://www.nazaretankiostrzeszow.pl/aktualnosci.html
Można śmiało powiedzieć, iż Ksiądz Kapelan jest dobrym duchem naszego miejsca. Zawsze życzliwy i serdeczny, chętnie uczestniczy w życiu naszej wspólnoty. Zdobył też serca wielu mieszkańców Ostrzeszowa, którzy licznie przychodzą, by zamówić u niego intencję Mszy świętej, czy też skorzystać z sakramentu spowiedzi, o czym najlepiej świadczą długie kolejki w dniach poprzedzających Boże Narodzenie, czy też Wielkanoc.

Dodaj komentarz