O nas

Klasztor z duszą

Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie, obecnie Sióstr Nazaretanek, zwany przez mieszkańców miasta i okolic „Klasztorkiem”, to miejsce z prawie 400-letnią duszą.

Ojcowie Bernardyni02.a. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie, 23.08.2014r., fot.TPi

Jego pierwsi gospodarze- Bernardyni, przybyli do Ostrzeszowa już w 1629 roku, na zaproszenie szlachty z powiatu ostrzeszowskiego. Przy pomocy Fundatorów (Dobrodziejów), zbudowali najpierw drewniany klasztor, zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, a następnie w latach 1660-1740, do dzisiaj istniejący, zespół murowany. Obiekt konsekrowano (poświęcono) w 1741 roku. Prężną działalność oo. Bernardynów w ostrzeszowskim środowisku, przerwał dekret rządu pruskiego z 1816 roku, zakazujący zakonom przyjmowania nowych adeptów do życia zakonnego, w efekcie czego, gdy w 1834 roku zmarł ostatni gwardian o. Bernard Meissner i miejsce opustoszało, rząd pruski skasował klasztor. W następnych latach, budynek klasztorny przeznaczono na szkołę katolicką, potem ewangelicką, mieszkali w nim także nauczyciele, a po 1919 r. przeznaczono go na przytułek, natomiast świątynia stała się kościołem filialnym ostrzeszowskiej fary.

Prowadzenie własnych badań naukowych nie jest dla studenta zadaniem łatwym. Jednak przedstawienie tych badań w formie pisemnej może być jeszcze trudniejsze. Studenci zawsze mogą seminararbeit schreiben i edytować, korzystając z usług specjalizujących się w pracy z tekstami akademickimi. W ten sposób proces pisania dowolnej pracy semestralnej stanie się łatwiejszy i zagwarantuje dobre oceny w efekcie końcowym.

Siostry Nazaretanki

Po odzyskaniu niepodległości ojcowie Bernardyni zrzekli się zespołu klasztornego, który został urzędowo 03. Herb CSFNprzekazany Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Pierwsze siostry przybyły do Ostrzeszowa w 1933r. i rozpoczęły działalność apostolską w wynajętych budynkach w mieście, w postaci prowadzonego przedszkola, gimnazjum i liceum, a także internatu. Równocześnie w zniszczonym klasztorze prowadzone były prace remontowe. Przerwał je wybuch II wojny światowej,  w czasie której obiekt zajęli Niemcy z zamiarem przebudowania go. Na szczęście nie zdążyli.

Po zakończeniu wojny, siostry reaktywowały działalność przedszkola i rozpoczęły gruntowny remont zespołu klasztornego, który od 1946 roku stał się domem nowicjatu, czyli miejscem przygotowania do życia zakonnego dla kolejnych pokoleń Nazaretanek. Po zlikwidowaniu (przez władze komunistyczne) w 1954 roku przedszkola, siostry zaangażowały się w pracę parafialną. W 1987 roku udało się otworzyć przy klasztorze tzw. „Przechowalnię” dla dzieci do lat trzech, która najpierw przekształciła się w dwuoddziałowe przedszkole, a w 1992 roku  zyskała charakter publiczny, z pełnymi prawami państwowymi. Równocześnie, na przestrzeni lat 1962-1992, w obiekcie dokonywano niezbędnych remontów.

 

Pobernardyński Zespół Klasztorny dzisiaj

W opinii osób przybywających dzisiaj do ostrzeszowskiego klasztoru, jest to miejsce otwarte i tętniące życiem. Stanowi swego rodzaju centrum duchowości, edukacji i kultury.04.b. 2015.04.21.,Klasztor w Ostrzeszowie, fot.s.A (92)

Przy klasztorze działa:

  • Przedszkole Sióstr Nazaretanek  im. Dzieciątka Jezus
  • Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny
  • Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej
  • Fundacja Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”
  • Zespół Muzyki Dawnej „Jubilo”
  • Muzeum klasztorne
  • odbywają się Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
  • są organizowane koncerty muzyki kameralnej w ramach cyklu „Perły w koronie”
  •   są organizowane festyny historyczno- kulturalne.

Ponadto Siostry katechizują i starają się odpowiadać na potrzeby osób przybywających do klasztoru. Od 2010r. trwa także kompleksowy remont zabytkowego obiektu, który z każdym rokiem, dzięki Bożej Opatrzności, a także ludzkiej pomocy i życzliwości pięknieje coraz bardziej.

Jako Siostry Nazaretanki, pragniemy, by t01.b.2015.04.20.,Klasztor w Ostrzeszowie, fot.J.Czwordono miejsce z prawie 400-letnią duszą, jak za czasów bernardyńskich, tak i dzisiaj, stanowiło duchową przystań dla wszystkich, którzy w ciszy klasztornej, po burzach świata i osobistego życia, szukają ukojenia w Bogu i ludzkiej życzliwości. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Dodaj komentarz