Wnętrze kościoła

Konserwacja wnętrza kościoła to dla nas zadanie priorytetowe. Kaplica jest miejscem najważniejszym w klasztorze. Powinna być najpiękniejsza i najbardziej zadbana.  Poniżej przedstawiamy postęp prac konserwatorskich, które rozpoczęły się w roku 2013 i które nieprzerwanie kontynuujemy. 

Ołtarz główny

W sierpniu 2018 r. dobiegła końca konserwacja ołtarza głównego w kościele. Po wielu latach przywrócono oryginalną kolorystykę, która w sposób znaczny wpływa na piękno wystroju.

Polichromie drugiego przęsła nawy

W 2018 roku udało się zakończyć prace konserwatorskie polichromii sklepienia i ścian drugiego przęsła nawy. Trwają jeszcze prace nad restauracją epitafium Jerzego Floriana Karśnickiego na południowej ścianie nawy.

Polichromie pierwszego przęsła nawy

W październiku 2017 zakończono konserwację polichromii sklepienia i ścian pierwszego przęsła nawy oraz zachodniej strony ściany tęczowej.

 Polichromie drugiego przęsła prezbiterium

W lipcu 2016 zakończono konserwację polichromii sklepienia i ścian drugiego przęsła prezbiterium wraz ze wschodnią stroną ściany tęczowej.

Polichromie pierwszego przęsła prezbiterium

W maju 2015 rozpoczęto się prace związane z realizacją zadania pn. Ostrzeszów, pobernardyński zespół klasztorny (XVII-XVIII w.), prace konserwatorskie przy polichromii ścian i sklepienia części prezbiterialnej kościoła św. Michała Archanioła – kontynuacja prac.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zakres prac objął wschodnie przęsło części prezbiterialnej – sklepienie, pilastry wraz z głowicami oraz monochromatyczne ściany pierwszego przęsła prezbiterium.
Drugie zadanie realizowane w tym obszarze obejmowało polichromie w górnej części ścian przęsła wschodniego .
To zadanie zostało dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Polichromie na chórku nowicjackim

Pierwszym i koniecznym było wykonanie prac konserwatorskich polichromii chóru wschodniego tzw. chórku nowicjackiego, które przeprowadzono w roku 2013 i 2014.

Stan polichromii przed i w trakcie konserwacji
Response code is 404
 


Rok 2016

Dodaj komentarz