Kaplica św. Judy Tadeusza


20.Barokowa kaplica św. Judy Tadeusza
stanowi część Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego. Obiekt wolnostojący, znajdujący się od strony południowej założenia klasztornego na istniejącym cmentarzu, została zbudowana w 1722 roku. Miała służyć uroczystym procesjom obchodzącym cmentarz i upamiętniać objawienia św. Michała Archanioła w tym miejscu. Murowana kaplica,  wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu, o wydatnie ściętych narożach, nakryta dachem namiotowym, wielospadowym,
z kamienną figurą św. Michała Archanioła na szczycie. Wnętrze jednoprzestrzenne nakryte sklepieniem żaglastym. Kaplica licznie odwiedzana przez mieszkańców Ostrzeszowa
i zwiedzających z uwagi na znajdujący się wewnątrz obraz św. Judy Tadeusza (czczonego jako patrona spraw beznadziejnych).

Ze względu  na zły stan techniczny budowli mogący  grozić jej całkowitym zniszczeniem na

skutek zawalenia sie sklepienia podjęto w 2010 roku prace ratunkowe obiektu.

Po niezbędnym zabezpieczeniu obiektu , kolejne prace podjęto w roku 2014 i 2015 w ramach dwóch projektów realizowanych przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

  1. Kontynuacja prac ratunkowych barokowej kaplicy św. Judy Tadeusza
    w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym (XVIII w.) w Ostrzeszowie.

Dofinansowano w kwocie 7 000,00 zł

  1. Kontynuacja prac ratunkowych barokowej kaplicy św. Judy Tadeusza
    w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym (XVIII w.) w Ostrzeszowie Etap III.

Przyznano dofinansowanie  w kwocie 13 000,00 zł

Zakres prac ratunkowych przy barokowej  kaplicy  św. Judy Tadeusza w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym objął zdjęcie do tekstuprace przy detalu architektonicznym w postaci figury św. Michała Archanioła,  wieńczącym dach obiektu. Ważnym bowiem problemem wymagającym rozwiązania było posadowienie i statyka rzeźby. Liczne spękania i naprawy zaprawami cementowymi  w podstawie i  dolnej   części rzeźby, świadczyły o potrzebie pilnej interwencji. Ubytki zaprawy odsłaniały skorodowane elementy zbrojenia. Blokująca odpływ wilgoci patyna na powierzchni kamiennej rzeźby skutkowała degradacją i niszczeniem struktury kamienia.

Dzięki pracom interwencyjnym procesy niszczące element architektoniczny zostały zahamowane. Rzeźba została posadowiona w sposób właściwy konstrukcyjnie z użyciem materiałów nierdzewnych, naprawiono pęknięcia, wykonano podstawę pod rzeźbę, zabezpieczono kamień.

Zakres prac etapu III-go w 2015 roku  obejmował przede wszystkim pokrycie dachowe wraz więźbą oraz wykonanie tynków wewnątrz kaplicy.

Dodatkowo po zakończeniu prac III-go etapu wykonano kamienną posadzkę oraz  renowację ołtarza wraz z obrazem patrona św. Tadeusza Judy.

Czciciele tego świętego patrona spraw trudnych i beznadziejnych mogą nawiedzić kaplicę codziennie w godzinach popołudniowych !

Response code is 404

Dodaj komentarz