Dziedziniec kościelny

Obszar dziedzińca kościelnego to teren dawnego cmentarza przyklasztornego, znajdującego  się od strony południowej kościoła  św. Michała Archanioła. Poprzez zabytkową  barokową bramę  z 1761 roku,  prowadzi główne wejście do kościoła. Ważnym elementem  na dziedzińcu kościelnym jest kaplica dedykowana św. Tadeuszowi Judzie, czczonemu jako patron od spraw beznadziejnych. Dziedziniec kościelny stanowił też od dawna miejsce procesji, odbywających z okazji różnych wydarzeń religijnych.

Wiosną 2015 roku na dziedzińcu  kościelnym zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na wykonaniu alejek  z kostki granitowej wokół dziedzińca  oraz w alei stanowiącej wejście do kościoła. Przygotowano podłoże  i wykonano ok. 350 m2 powierzchni chodników.

Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”, która przeznaczyła na ten cel kwotę 30 000,00 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy są ofiarodawcami na rzecz Fundacji.

Efekt końcowy remontu i zagospodarowania dziedzińca 

Stan przed i w trakcie remontuResponse code is 404

Brak możliwości komentowania