Galeria Remont

2010.07.14.-Wymiana dachu na kościele.JPG2010.07.27.-Wymiana dachu na kościele.JPG2010.07.30-Wymianan dachu na kościele.JPG2010.07.30.- Osuszanie kotłowni.JPG2010.07.30.-Osuszanie murów zespołu klasztornego.JPG2010.09.04.-Wymiana dachu na kościele.JPG2010.10.28.-Osuszanie kotłowni (8).JPG2010.11.20.-Naprawa sygnaturki na kościele.JPG2011.01.02.-Nowy dach na kościele.JPG2011.02.24.-Nowy dach na kościele.JPG2011.03.24.-Kanał deszczówka.JPG2011.05.05.-Naprawa sygnaturki na kościele.JPG2011.06.08.- Izolacja przeciwwilgociowa.JPG2011.06.08.-Iozlacja przeciwwilgociowa 2.JPG2011.06.08.-Izolacja przeciwwilgociowa cd.JPG2011.06.08.-Izolacja przeciwwilgociowa naj.JPG2011.06.08.-Izolacja przeciwwilgociowa.JPG2011.06.08.-Prace na dziedzińcu, przed furtą górną.JPG2011.06.16.-Izolacja przeciwwilgociowa.JPG2011.06.28.-Izolacja przeciwwilgociowa.JPG2011.06.28.JPG2011.06.3.-Prace archeologów.JPG2011.07.06..JPG2011.09.01.-Remont schodów przy uchu igielnym.JPG2011.09.09.-Remont schodów przy uchu igielnym.JPG2011.09.10 (5).JPG2011.09.10.(2).JPG2011.09.10.(3).JPG2011.09.10.(4).JPG2011.09.10.-Osuszanie fund.koscioła (2).JPG2011.09.10.-Osuszanie fundamentów kościola.JPG2011.09.10.JPG2011.09.13.JPG2011.09.14.(2).JPG2011.09.14.JPG2011.09.16.(2).JPG2011.09.16.(3).JPG2011.09.16.(4).JPG2011.09.28.-Dziedziniec przed górną furną.JPG2011.09.28.-Platforma przy kryptach.JPG2011.09.28.JPG2011.10.29.JPG2011.11.15. (2).JPG2011.11.15.-Wymiana okien w kościele.JPG2011.11.15..JPG2011.12.01.-Schody w alejce.JPG2011.12.08.-Remont dziedzińca przed furtą górną.JPG2011.12.08.-Remont schodów przed furtą górną.JPG2011.12.1.-Przygot.do platformy w alejce.JPG2011.12.13.-Dziedziniec przed furtą.JPG2011.12.21.-Schody przy kryptach.JPG2011.12.31.-Dziedziniec przed furtą górną.JPG2012.01.03.-Poczatek nowego ucha igielnego koło krypt.JPG2012.01.03.-Remont schiodów kolo krypt.JPG2012.02.08.JPG2012.03.1.-Klasztor na zewn (3).JPG2012.03.1.-Klasztor na zewn (6).JPG2012.03.1.-Kościół.JPG2012.03.1..JPG2012.04.7.-Klasztor (11).JPG2012.04.7.-Klasztor (2).JPG2012.04.7.-Klasztor (8).JPG2012.05.20 (13).JPG2012.05.20 (14).JPG2012.05.20 (8).JPG2012.05.20 (9).JPG2012.05.20.JPG2012.06.12 .-Dziedziniec przed furta górna po remoncie.JPG2012.06.12.-Chór organowy po remoncie.JPG2012.06.12.-Dziedziniec przed furtą górną.JPG2012.06.12.-Kościół klasztorny po zakończeniu I etapu remontu.JPG2012.06.12.-Platforma dla osób niepelnospr. w alejce.JPG2012.06.12.-Platforma przy Kryptach.JPG2012.06.12.-Platforma w alejce (115).JPG2012.06.12.-Zespół klasztorny po zakończeniu I etapu remontu.JPG2012.06.18.-Dziedziniec przed furtą górną po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Obiekt-widok ogólny po zakończeniu I etapu remontu.JPG2012.06.18.-Platforma przy kryptach.JPG2012.06.18.-Schody przed furtą górną po zakończeniu prac.JPG
2010.10.04.-Nawiew do kościola.JPG2010.10.04.-Nawiew do kościoła (2).JPG2010.11.26.-Prace na poddaszu kościoła (2).JPG2010.11.26.-Prace na poddaszu kościoła.JPG2011.01.26.-Prace wewn.kościoła (2).JPG2011.01.29.-Prace wewn.kościola.JPG2011.04.14.-Nowe oświetlenie w kościele.JPG2011.04.30.-Biblioteka.JPG2011.05.05.JPG2011.06.16.-Wymiana podłogi na chórze.JPG2011.06.23.-Biblioteka.JPG2011.06.23.-Korytarz krzyża.JPG2011.06.23.-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.07.06.-Korytarz krzyża.JPG2011.07.22.-Krypty (21).JPG2011.08.05.-Nowe oświetlenie w kosciele.JPG2011.08.07.-Lampka wieczna.JPG2011.08.07.-Nowe oświetlenie w kościele.JPG2011.08.18.-Remont krypt (2).JPG2011.08.18.-Remont krypt.JPG2011.09.01.-Wymiana okien w kościele (2).JPG2011.09.01.-Wymiana okien w kościele.JPG2011.09.10.-Łazienka dla osób niepełnospr.JPG2011.09.13.-Fragm. sklepienia w dużej zakrystii.JPG2011.09.13.-Sklepienie w dużej zakrystii.JPG2011.09.14.- Wymiana okien.JPG2011.09.14.-Remont Biblioteki (2).JPG2011.09.28.-Remont krypt.JPG2011.10.08.-Remont Korytarza krzyża.JPG2011.10.26.-Duża zakrystia-fragm.sklepienia.JPG2011.10.26.-Remont Korytarza krzyża.JPG2011.11.05.-Remont Muzeum-cz.nazaretańska (2).JPG2011.11.05.-Remont chóru.JPG2011.11.05.-Remont-Muzeum-cz.nazaretańska.JPG2011.11.18.-Nowe organy-elementy.JPG2011.12.01.-Remont Biblioteki.JPG2011.12.01.-Remont dużej zakrystii.JPG2011.12.01.-Remont schodów nowicjackich.JPG2011.12.01.-Remont-Korytarz na chórek.JPG2011.12.01.-Remont-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.12.02.-Remont-Muzeum-cz.nazaretańska.JPG2011.12.1.-Obiekt-wnętrze.JPG2011.12.13.-Łazienka dla osób niepelnospr.JPG2011.12.16.-Remont Biblioteki.JPG2011.12.16.-Remont cz. nazaretańskiej Muzeum.JPG2011.12.16.-Remont schodów nowicjackich.JPG2011.12.17.-Duza zakrystia.JPG2011.12.19.-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.12.21.-Krypty-posadzka pod cz.prezbiterialną.JPG2011.12.21.-Posadzka w kryptach.JPG2011.12.21.JPG2011.12.28.-Korytarz krzyża.JPG2011.12.31.-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.12.31.-Muzeum-cz.nazaretańska.JPG2012.01.03.-Wyjście do ogrodu klauzurowego.JPG2012.01.03.-Łazienka dla osób niepełnospr..JPG2012.01.05.-Remont Biblioteki.JPG2012.01.20.-Remont Krypt.JPG2012.02.08.-Dawne schody nowicjackie.JPG2012.02.08.-Korytarz na chórek.JPG2012.02.08.-Muzeum-cz.nazaretańska.JPG2012.02.08.-Remont Biblioteki.JPG2012.02.25.-Korytarz krzyża.JPG2012.02.25.-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2012.03.17.-Biblioteka po remoncie.JPG2012.03.17.-Korytarz na chórek po remoncie.JPG2012.03.17.-Makieta do Muzeum.JPG2012.04.7.-Klasztor (15).JPG2012.04.7.-Klasztor (16).JPG2012.04.7.-Klasztor (19).JPG2012.05.10.-Trumny do krypt (5).JPG2012.05.17. -Biblioteka po remoncie.JPG2012.05.17.-Muzeum-cz.nazaretańska po remoncie.JPG2012.05.20 (10).JPG2012.05.20.-Trumny w kryptach.JPG2012.06.12 .-Krypty po remoncie.JPG2012.06.12.- Duża zakrystia po remoncie.JPG2012.06.12.- Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2012.06.12.-Biblioteka po remoncie.JPG2012.06.12.-Cz. bernardyńska Muzeum po remoncie.JPG2012.06.12.-Cz. nazaretańska Muzeum po remoncie.JPG2012.06.12.-Cz.nazaretańska Muzeum po remoncie (64).JPG2012.06.12.-Korytarz krzyża po remoncie (49).JPG2012.06.12.-Krypty po remoncie.JPG2012.06.12.-Muzeum-cz.bernardyńska (2).JPG2012.06.12.-Nowe organy w kościele.JPG2012.06.12.-Nowe oświetlenie w kościele.JPG2012.06.12.-Platforma dla osób niepełnosprawnych.JPG2012.06.12.-Schody nowicjackie po remoncie.JPG2012.06.12.-Toaleta dla osób niepełnosprawnych.JPG2012.06.18.-Korytarz krzyża po remoncie.JPG2012.06.18.-Nowe Organy.JPG2012.06.18.-Nowe drzwi.JPG2012.06.18.-Platforma wewn.obiektu.JPG2012.03.1.-Schody nowicjackie po remoncie.JPG
2011.01.10-Stacja XIII.JPG2011.01.21.-Freski-odkrywki na chórku.JPG2011.01.21.-Freski-odkrywki w kościele.JPG2011.01.21.-Freski-odkrywki w kruchcie.JPG2011.01.21.-Freski-odkrywki-Korytarz krzyża.JPG2011.01.22.-Freski-odkrywki-Korytarz krzyża.JPG2011.03.31.-Freski-odkrywki w Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.04.30-Freski-odkrywki-Muzeum cz.bernardyńska.JPG2011.07.21.-Stacja XIII.JPG2011.07.22.-Remont fresku Golgota.JPG2011.07.22.-Stacja XIII.JPG2011.08.04.-Fresk w korytarzu krzyża.JPG2011.08.04.-Stacja XIII.JPG2011.09.07.-Remont krypt.JPG2011.09.09.-Remont krypt (2).JPG2011.09.09.-Remont krypt.JPG2011.09.10.-Korytarz krzyża.JPG2011.09.13.- Stacja XIII Drogi Krzyżowej.JPG2011.09.13.-Sklepienie w dużej zakrystii.JPG2011.09.19.-Fresk- Golgota.JPG2011.09.28.-Fragm. sklepienia w dużej zakrystii.JPG2011.09.28.-Stacja.JPG2011.09.28.Fragm. sklepienia w dużej zakrystii.JPG2011.12.16.-Prace kons. w kryptach.JPG2011.12.16.-Prace kons.w kryptach.JPG2012.01.20.-Fragm. sklepienia w kryptach po odrestaurowaniu.JPG2012.01.20.-Fragm. łuku w kryptach po odrestaurowaniu.JPG2012.01.20.-Odrestaurowane krypty.JPG2012.02.08.-Fresk Golgota po odrestaurowaniu.JPG2012.02.08.-Fresk w Korytarzy krzyża po odrestaurowaniu.JPG2012.02.08.-Stacja XIII po odrestaurowaniu.JPG2012.03.1.-Klasztor wewn (3).JPG2012.03.17.-Duża zakrystia po remoncie.JPG2012.06.12.-Krypty po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Fragm. sklepienia w dużej zakrystii po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Fragm.fresku w dużej zakrystii po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Fresk - Golgota- po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Fresk w korytarzu krzyża.JPG2012.06.18.-Sklepienie w dużej zakrystii po zakończeniu prac.JPG2012.03.01.-Odrestaurowany fresk w korytarzu krzyża.JPG
11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg
01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG37.jpg38.JPG
001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.png006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG010.png011.JPG012.png013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG020.JPG021.JPG022.JPG023.JPG024.JPG025.JPG026.JPG027.JPG028.JPG029.JPG030.JPG031.JPG032.JPG033.JPG034.JPG035.JPG036.JPG037.JPG038.JPG039.JPG040.JPG041.JPG042.JPG043.JPG044.JPG045.JPG046.JPG047.JPG048.JPG049.JPG050.JPG051.JPG052.JPG053.JPG054.JPG055.JPG056.JPG057.JPG058.JPG059.JPG060.JPGIMG_2266.JPGIMG_2267.JPG
001.jpg002.jpg003.jpg003a.JPG004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg11..JPG12..JPG13..JPG14..JPG15..JPG16..JPG17..JPG18..JPG19..JPG20..JPG21..JPG22..JPG23..JPG24..JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG5..JPG
1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG99.jpg999.jpg

Brak możliwości komentowania