Jubilo

Jubilo

Zespół Muzyki Dawnej „Jubilo” powstał w 2013 roku w związku z realizacją przez Fundację Zabytkom Na Ratunek „NAZARET” projektu pn. „Stworzenie zespołu muzyki dawnej przy Pobernardyńskim Zespole Klasztornym Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jubilo„Jubilo” to zespół o charakterze wokalno- instrumentalnym, w skład którego wchodzą młodzi ludzie zafascynowani muzyką. Grając głównie na fletach prostych i występując w strojach typowych dla minionych epok (co daje ciekawy efekt sceniczny), specjalizują się w wykonywaniu utworów głównie doby średniowiecza, renesansu, a także baroku. Grupa aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym regionu powiatu ostrzeszowskiego, biorąc udział w różnych uroczystościach i koncertach, m.in. w odbywających się w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym cyklu koncertów „Perły w koronie”. W lutym 2014 roku, na XXXVI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, Zespół otrzymał nagrodę za udany debiut, natomiast w  listopadzie 2014 roku Zespół wziął udział w przeglądzie zespołów muzyki dawnej w Radomiu, zdobywajac brązowy laur. W lutym 2015 roku Zespół wziął także udział w XXXVI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, podczas którego w ramach tzw. dnia wyjazdowego, zagrał bardzo życzliwie przyjęty koncert w Galerii „REFEKTARZ” w Krotoszynie.

Członkiniom Zespołu „Jubilo”, jak i jego opiekunom: Pani Bożenie Rybczyńskiej i Siostrze Lidii Hałas, życzymy wiele radości z grania i dalszego twórczego rozwoju.

Więcej informacji na temat Zespołu Muzyki Dawnej „Jubilo” można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/zespoljubilo/

 

 

 

 

 

Źródła Finansowania Jubilo

Dodaj komentarz