Remont chórku

057

Polichromie chóru wschodniego były najbardziej zniszczone i wymagały najszybszej interwencji. Istniało bowiem zagrożenie odpadnięcia odspojonych warstw tynku wraz z polichromiami. Prace w konserwatorskie w obszarze chóru wschodniego tzw. Chórku nowicjackiego  prowadzone były w latach 2013 i 2014 w ramach trzech projektów:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku: polichromie sklepienia chóru wschodniego -etap I: badania konserwatorskie i prace zabezpieczające – z kościoła pobernardyńskiego p.w. św. Michała Archanioła w miejscowości Ostrzeszów,

  1. Koszty współfinansowane z  dotacji WWKZ w kwocie  20.000,00 zł
  1. Interwencyjne prace konserwatorskie polichromii ścian chóru nowicjackiego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym (XVII-XVIII w.) w Ostrzeszowie,

    Zadanie współfinansowane jest przez Województwo Wielkopolskie w kwocie 8.028,64 zł
  2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach  ściany półokrągłej zamknięcia prezbiterium (II etap) z kościoła pobernardyńskiego p.w. św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie.Koszty współfinansowane z  dotacji WWKZ w kwocie  10.000,00 zł

IMG_2266

Celem realizacji w/w zadań  było zatrzymanie procesów destrukcyjnych sklepienia i ścian ,  jego zabezpieczenie i utrwalenie substancji podłoża zagrożonego odpadnięciem wraz z pokrywającymi go polichromiami. W wyniku interwencyjnych prac konserwatorskich udało się całkowicie wyeliminować zagrożenie odpadnięcia fragmentów tynku poprzez jego podklejenie oraz wypełnienie pęknięć i wszelkich jego ubytków. Usunięto wadliwe cementowe łaty i zastąpiono ubytki właściwymi materiałami konserwatorskimi.  Ponadto wzmocniono strukturę podłoża malowideł poprzez impregnację. Polichromie zostały zdezynfekowane, w całości oczyszczone, warstwa malarska IMG_2267utrwalona. Malowidło zabezpieczone podczas prac interwencyjnych w 2013 roku wymagało uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej, w celu uczytelnienia i scalenia dekoracji. Przywrócenie pierwotnej substancji pozwoliło na właściwy odbiór estetyczny kompozycji. Zdaniem znawców, malowidła, które zostały objęte pracami konserwatorskimi mają istotne znaczenie dla stanu badań polskich polichromii barokowych, a Pobernardyński Zespół Klasztorny zyskuje dzięki nim ponadregionalne walory historyczne oraz zabytkowe.001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.png006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG010.png011.JPG012.png013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG020.JPG021.JPG022.JPG023.JPG024.JPG025.JPG026.JPG027.JPG028.JPG029.JPG030.JPG031.JPG032.JPG033.JPG034.JPG035.JPG036.JPG037.JPG038.JPG039.JPG040.JPG041.JPG042.JPG043.JPG044.JPG045.JPG046.JPG047.JPG048.JPG049.JPG050.JPG051.JPG052.JPG053.JPG054.JPG055.JPG056.JPG057.JPG058.JPG059.JPG060.JPGIMG_2266.JPGIMG_2267.JPG

Dodaj komentarz