Informacje ogólne

REMONT POBERNARDYŃSKIEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO W OSTRZESZOWIE

W lipcu 2010 r. rozpoczęłyśmy gruntowny remont jednego z ważniejszych zabytków sakralnych południowej Wielkopolski, późnobarokowego Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie, który tworzą: kościół pw. św. Michała Archanioła, klasztor i kaplica pw. św. Judy Tadeusza.

Remont został zapoczątkowany w związku z realizacją projektu pod nazwą „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” i był  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Kolejny krok stanowił remont elewacji, współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013r. wykonano elewację na kościele, a w 2014 na budynku klasztoru.

Również w 2013 roku rozpoczęły się  prace restauracyjne polichromii, bogato zdobiących sklepienie i ściany kościoła. I etap prac objął obszar tzw. chóru oratoryjnego, znajdującego się za ołtarzem głównym i został zrealizowany przy udziale środków budżetowych Wojewody Wielkopolskiego w dyspozycji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Departament Kultury). Prace były kontynuowane w 2014 roku.

Także w 2014 roku udało się podjąć prace przy znajdującej się na dziedzińcu kościelnym, kaplicy św. Judy Tadeusza, w tym m.in. dokonać restauracji znajdującej się na jej szczycie kamiennej figury św. Michała Archanioła.

W maju i w czerwcu 2015 roku wykonano prace na dziedzińcu kościelnym (dawny cmentarz), w ramach których w miejsce starej i zniszczonej kostki położono nową. Prace sfinansowano ze środków Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”.

W 2015 roku wykonano prace restauracyjne polichromii,  zdobiących sklepienie i ściany kościoła w obszarze I przęsła części prezbiterialnej. Prace współfinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W 2016 roku kontynuowano prace restauracyjne polichromii,  zdobiących sklepienie i ściany kościoła w obszarze II przęsła części prezbiterialnej. Prace współfinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Również w 2016 roku, rozpoczęto prace konserwatorskie przy murowanym ogrodzeniu dziedzińca przykościelnego. Prace zostały wykonane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Z w 2017 roku kontynuowano prace restauracyjne polichromii w obszarze I przęsła nawy kościoła. Prace współfinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W tym samym roku kontynuowano również remont murowanego ogrodzenia dziedzińca przykościelnego. Prace zostały współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Departament Kultury) i Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”.

Wszystkie dotychczas podjęte prace powoli odsłaniają pierwotne piękno Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego, prawdziwej Perły Południowej Wielkopolski.

Wszystkim Ofiarodawcom, którzy wsparli trud rewaloryzacji Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego z serca dziękujemy. Tych, którym piękno dziedzictwa narodowego naszej Ojczyzny jest bliskie  i którzy chcieliby, i mogą, dołączyć do grona Dobrodziejów Klasztoru w Ostrzeszowie, zachęcamy. Prosimy o modlitwę w intencji tego dzieła, a także wsparcie materialne, by odkryć piękno tej duchowej przystani, jaką bez wątpienia jest „Klasztor na górce”, nie tylko dla mieszkańców Ostrzeszowa, ale i dla tych, których Pan Bóg może kiedyś, okolicznościowo, przywiedzie w progi tego miejsca.

Z naszej strony obiecujemy pamięć w codziennych modlitwach i we Mszy św., odprawianej w każdy pierwszy Piątek miesiąca właśnie w intencji Dobrodziejów Klasztoru i Zgromadzenia. Za wszelkie wsparcie i życzliwość z serca dziękujemy!

Ofiary można składać na konto bankowe, którego numer znajduje się poniżej.

Nasze dane:

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
Leśna 5, 63-500 Ostrzeszów
tel. (62) 732 34 12
e-mail: nazaretankiostrzeszow@gmail.com

Numer konta:
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
74 1240 6928 1111 0010 1934 7191
Bank PKO S.A. O/Ostrzeszów _Piastowska 16a
z dopiskiem „remont klasztoru”

lub nr konta dolarowego:
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
74 1240 1109 1787 0010 0908 0411
Bank Pekao S.A Oddział Warszawa
nr SWIFT banku PKOPPLPW
z dopiskiem „remont klasztoru

 

Dodaj komentarz