Elewacja – klasztor

Remont elewacji klasztoru

II etap remontu elewacji pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ostrzeszowie, stanowił remont elewacji fot. tablicaklasztoru, który trwał od maja do października 2014 roku. Prace także zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000,00 zł w związku z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zadania pn. „Ostrzeszów, pobernardyński zespół klasztorny (XVII- XVIII w.):  remont elewacji klasztoru”, środków  z Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”  i środków własnych.

Zabytkowy obiekt, po wykonaniu elewacji prezentuje się niezwykle okazale, co jednogłośnie potwierdzają wszyscy, którzy mieli okazje przybyć do Ostrzeszowa. Tych, którzy jeszcze nie widzieli serdecznie zapraszamy!


 

Brak możliwości komentowania