Modlitwa

Pomódl się razem z nami !

Jezu, Słowo Wcielone, Zbawicielu świata, który życiem swoim dałeś nam przykład oddania się Ojcu i dziełu zbawienia, pomóż nam żyć naszą zakonną konsekracją, uczestniczyć co dzień głębiej w Twojej ofierze i służyć owocnie Ludowi Bożemu.

Maryjo, Matko Boga! Uproś nam łaskę zjednoczenia z Twoim Synem, a w Nim i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny! Ucz nas życia modlitwy, pracy i zapomnienia o sobie, byśmy się stawały coraz podatniejszym narzędziem Bożej Woli.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty! Sprawcie, by życie naszej wspólnoty zakonnej było dla wszystkich znakiem obecności Chrystusa i świadectwem pokładanej w Nim nadziei przyszłej chwały i zmartwychwstania.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się szczęściem w niebie.

Amen.


Modlitwa o otrzymanie łask za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej (Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza)p019_1_01

Boże spraw, aby przykład błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, jej żar miłości do Ciebie i wielkoduszna miłość bliźniego w posługiwaniu drugim były dla nas natchnieniem i pomocą w naszym działaniu.

Prosimy Cię, udziel nam za Jej wstawiennictwem łaski, którą pragniemy otrzymać dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku. Amen.

Bł. Franciszko, módl się za nami.


Modlitwa o otrzymanie łask za pośrednictwem bł. Sióstr Męczenniczek z Nowogródka

Boże, nasz Ojcze, Twoj Syn, Jezus, powiedział, że nie ma większej miłości niż oddać życie za drugiego człowieka. Siostra Stella i jej wspólsiostry dobrowolnie wybrały smierć, by ratować braci, Ty przyjąłeś ich ofiarę. Przez wstawiennictwo błogosławionych Sióstr, usłysz nasze prośby, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa, naszego Pana. Amen.

Błogosławione Siostry Męczenniczki z Nowogródka, módlcie się za nami i naszymi rodzinami.


 

Modlitwa o otrzymanie łask za pośrednictwem Sługi Bożej s. Małgorzaty Banaś  p019_1_04


Miłosierny Boże, Twój Syn Jezus Chrystus z poddaniem i miłością przyjął Twoją wolę, a Jego śmierć stała się dla Kościoła Źródłem nowego życia. Spraw łaskawie, aby Twoja Służebnica, S. Małgorzata, nazaretanka z Nowogródka, która na wzór Jezusa przyjęła prześladowanie i przeciwności losu jako wezwanie do szczególnej służby Kościołowi, zaliczona została w poczet błogosławionych. Niech świadectwo jej żywej wiary, męstwa i miłości bliźniego pociąga nas do wiernego trwania przy Chrystusie i Jego Kościele.
Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Sługo Boża, Siostro Małgorzato, módl sie za nami.

 


 

Modlitwa o powołania kapłańskie Św. Jana Pawła II

Panie Jezu, który powołujesz tego kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć nasze trudności młodzieży współczesnej.

A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie.

Amen.

 

 

Dodaj komentarz