Projekt Unijny

Kompleksowy remont Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie, został rozpoczęty wz. z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500), przy ul. Leśnej 5, Projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.”

Prace zostały współfinansowane przez Unię Europejską,Projekt unijny 2

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu VI-Turystyka i Środowisko kulturowe

Działania 6.2-Rozwój Kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Schematu I- Projekty inwestycyjne

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 6  456 989,30 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 537 715,30 zł

Data rozpoczęcia realizacji: 21 czerwca 2010r.

Data zakończenia realizacji: 30 czerwca 2012r.

Data zakończenia trwałości Projektu: 10 kwietnia 2018r.

Partner Projektu: Powiat Ostrzeszowski (partnerstwo merytoryczne)

Projekt komplementarny: ”Konno i koleją, historycznie, muzycznie i tanecznie- ponadregionalne walory kulturalne Ziemi Ostrzeszowskiej”- projekt promocyjny.


 

W ramach projektu wykonano m.in. następujące prace:

Projekt unijny

 • Wymiana pokrycia dachowego na kościele, konserwacja więźby dachowej, wykonanie obróbek blacharskich
 • Izolacja i osuszenie kompleksu
 • Wymiana systemu grzewczego, roboty instalacyjne i budowlane
 • Wymiana instalacji elektrycznych, słaboprądowych, systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego
 • Przystosowanie obiektu do celów muzealnych
 • Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
 • Renowacja malowideł – tylna ściana kościoła
 • Wymiana okien w kościele
 • Renowacja malowideł w podziemiach kościoła
 • Zakup organów piszczałkowych
 • Zakup szaf i gablot wystawienniczych oraz wyposażenia do części muzealnej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE- DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Poprawne-logo-UE


Prace na zewnątrz obiektu

2010.07.14.-Wymiana dachu na kościele.JPG2010.07.27.-Wymiana dachu na kościele.JPG2010.07.30-Wymianan dachu na kościele.JPG2010.07.30.- Osuszanie kotłowni.JPG2010.07.30.-Osuszanie murów zespołu klasztornego.JPG2010.09.04.-Wymiana dachu na kościele.JPG2010.10.28.-Osuszanie kotłowni (8).JPG2010.11.20.-Naprawa sygnaturki na kościele.JPG2011.01.02.-Nowy dach na kościele.JPG2011.02.24.-Nowy dach na kościele.JPG2011.03.24.-Kanał deszczówka.JPG2011.05.05.-Naprawa sygnaturki na kościele.JPG2011.06.08.- Izolacja przeciwwilgociowa.JPG2011.06.08.-Iozlacja przeciwwilgociowa 2.JPG2011.06.08.-Izolacja przeciwwilgociowa cd.JPG2011.06.08.-Izolacja przeciwwilgociowa naj.JPG2011.06.08.-Izolacja przeciwwilgociowa.JPG2011.06.08.-Prace na dziedzińcu, przed furtą górną.JPG2011.06.16.-Izolacja przeciwwilgociowa.JPG2011.06.28.-Izolacja przeciwwilgociowa.JPG2011.06.28.JPG2011.06.3.-Prace archeologów.JPG2011.07.06..JPG2011.09.01.-Remont schodów przy uchu igielnym.JPG2011.09.09.-Remont schodów przy uchu igielnym.JPG2011.09.10 (5).JPG2011.09.10.(2).JPG2011.09.10.(3).JPG2011.09.10.(4).JPG2011.09.10.-Osuszanie fund.koscioła (2).JPG2011.09.10.-Osuszanie fundamentów kościola.JPG2011.09.10.JPG2011.09.13.JPG2011.09.14.(2).JPG2011.09.14.JPG2011.09.16.(2).JPG2011.09.16.(3).JPG2011.09.16.(4).JPG2011.09.28.-Dziedziniec przed górną furną.JPG2011.09.28.-Platforma przy kryptach.JPG2011.09.28.JPG2011.10.29.JPG2011.11.15. (2).JPG2011.11.15.-Wymiana okien w kościele.JPG2011.11.15..JPG2011.12.01.-Schody w alejce.JPG2011.12.08.-Remont dziedzińca przed furtą górną.JPG2011.12.08.-Remont schodów przed furtą górną.JPG2011.12.1.-Przygot.do platformy w alejce.JPG2011.12.13.-Dziedziniec przed furtą.JPG2011.12.21.-Schody przy kryptach.JPG2011.12.31.-Dziedziniec przed furtą górną.JPG2012.01.03.-Poczatek nowego ucha igielnego koło krypt.JPG2012.01.03.-Remont schiodów kolo krypt.JPG2012.02.08.JPG2012.03.1.-Klasztor na zewn (3).JPG2012.03.1.-Klasztor na zewn (6).JPG2012.03.1.-Kościół.JPG2012.03.1..JPG2012.04.7.-Klasztor (11).JPG2012.04.7.-Klasztor (2).JPG2012.04.7.-Klasztor (8).JPG2012.05.20 (13).JPG2012.05.20 (14).JPG2012.05.20 (8).JPG2012.05.20 (9).JPG2012.05.20.JPG2012.06.12 .-Dziedziniec przed furta górna po remoncie.JPG2012.06.12.-Chór organowy po remoncie.JPG2012.06.12.-Dziedziniec przed furtą górną.JPG2012.06.12.-Kościół klasztorny po zakończeniu I etapu remontu.JPG2012.06.12.-Platforma dla osób niepelnospr. w alejce.JPG2012.06.12.-Platforma przy Kryptach.JPG2012.06.12.-Platforma w alejce (115).JPG2012.06.12.-Zespół klasztorny po zakończeniu I etapu remontu.JPG2012.06.18.-Dziedziniec przed furtą górną po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Obiekt-widok ogólny po zakończeniu I etapu remontu.JPG2012.06.18.-Platforma przy kryptach.JPG2012.06.18.-Schody przed furtą górną po zakończeniu prac.JPG


Prace wewnątrz obiektu

2010.10.04.-Nawiew do kościola.JPG2010.10.04.-Nawiew do kościoła (2).JPG2010.11.26.-Prace na poddaszu kościoła (2).JPG2010.11.26.-Prace na poddaszu kościoła.JPG2011.01.26.-Prace wewn.kościoła (2).JPG2011.01.29.-Prace wewn.kościola.JPG2011.04.14.-Nowe oświetlenie w kościele.JPG2011.04.30.-Biblioteka.JPG2011.05.05.JPG2011.06.16.-Wymiana podłogi na chórze.JPG2011.06.23.-Biblioteka.JPG2011.06.23.-Korytarz krzyża.JPG2011.06.23.-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.07.06.-Korytarz krzyża.JPG2011.07.22.-Krypty (21).JPG2011.08.05.-Nowe oświetlenie w kosciele.JPG2011.08.07.-Lampka wieczna.JPG2011.08.07.-Nowe oświetlenie w kościele.JPG2011.08.18.-Remont krypt (2).JPG2011.08.18.-Remont krypt.JPG2011.09.01.-Wymiana okien w kościele (2).JPG2011.09.01.-Wymiana okien w kościele.JPG2011.09.10.-Łazienka dla osób niepełnospr.JPG2011.09.13.-Fragm. sklepienia w dużej zakrystii.JPG2011.09.13.-Sklepienie w dużej zakrystii.JPG2011.09.14.- Wymiana okien.JPG2011.09.14.-Remont Biblioteki (2).JPG2011.09.28.-Remont krypt.JPG2011.10.08.-Remont Korytarza krzyża.JPG2011.10.26.-Duża zakrystia-fragm.sklepienia.JPG2011.10.26.-Remont Korytarza krzyża.JPG2011.11.05.-Remont Muzeum-cz.nazaretańska (2).JPG2011.11.05.-Remont chóru.JPG2011.11.05.-Remont-Muzeum-cz.nazaretańska.JPG2011.11.18.-Nowe organy-elementy.JPG2011.12.01.-Remont Biblioteki.JPG2011.12.01.-Remont dużej zakrystii.JPG2011.12.01.-Remont schodów nowicjackich.JPG2011.12.01.-Remont-Korytarz na chórek.JPG2011.12.01.-Remont-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.12.02.-Remont-Muzeum-cz.nazaretańska.JPG2011.12.1.-Obiekt-wnętrze.JPG2011.12.13.-Łazienka dla osób niepelnospr.JPG2011.12.16.-Remont Biblioteki.JPG2011.12.16.-Remont cz. nazaretańskiej Muzeum.JPG2011.12.16.-Remont schodów nowicjackich.JPG2011.12.17.-Duza zakrystia.JPG2011.12.19.-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.12.21.-Krypty-posadzka pod cz.prezbiterialną.JPG2011.12.21.-Posadzka w kryptach.JPG2011.12.21.JPG2011.12.28.-Korytarz krzyża.JPG2011.12.31.-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.12.31.-Muzeum-cz.nazaretańska.JPG2012.01.03.-Wyjście do ogrodu klauzurowego.JPG2012.01.03.-Łazienka dla osób niepełnospr..JPG2012.01.05.-Remont Biblioteki.JPG2012.01.20.-Remont Krypt.JPG2012.02.08.-Dawne schody nowicjackie.JPG2012.02.08.-Korytarz na chórek.JPG2012.02.08.-Muzeum-cz.nazaretańska.JPG2012.02.08.-Remont Biblioteki.JPG2012.02.25.-Korytarz krzyża.JPG2012.02.25.-Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2012.03.17.-Biblioteka po remoncie.JPG2012.03.17.-Korytarz na chórek po remoncie.JPG2012.03.17.-Makieta do Muzeum.JPG2012.04.7.-Klasztor (15).JPG2012.04.7.-Klasztor (16).JPG2012.04.7.-Klasztor (19).JPG2012.05.10.-Trumny do krypt (5).JPG2012.05.17. -Biblioteka po remoncie.JPG2012.05.17.-Muzeum-cz.nazaretańska po remoncie.JPG2012.05.20 (10).JPG2012.05.20.-Trumny w kryptach.JPG2012.06.12 .-Krypty po remoncie.JPG2012.06.12.- Duża zakrystia po remoncie.JPG2012.06.12.- Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2012.06.12.-Biblioteka po remoncie.JPG2012.06.12.-Cz. bernardyńska Muzeum po remoncie.JPG2012.06.12.-Cz. nazaretańska Muzeum po remoncie.JPG2012.06.12.-Cz.nazaretańska Muzeum po remoncie (64).JPG2012.06.12.-Korytarz krzyża po remoncie (49).JPG2012.06.12.-Krypty po remoncie.JPG2012.06.12.-Muzeum-cz.bernardyńska (2).JPG2012.06.12.-Nowe organy w kościele.JPG2012.06.12.-Nowe oświetlenie w kościele.JPG2012.06.12.-Platforma dla osób niepełnosprawnych.JPG2012.06.12.-Schody nowicjackie po remoncie.JPG2012.06.12.-Toaleta dla osób niepełnosprawnych.JPG2012.06.18.-Korytarz krzyża po remoncie.JPG2012.06.18.-Nowe Organy.JPG2012.06.18.-Nowe drzwi.JPG2012.06.18.-Platforma wewn.obiektu.JPG2012.03.1.-Schody nowicjackie po remoncie.JPG


Prace konserwatorskie

2011.01.10-Stacja XIII.JPG2011.01.21.-Freski-odkrywki na chórku.JPG2011.01.21.-Freski-odkrywki w kościele.JPG2011.01.21.-Freski-odkrywki w kruchcie.JPG2011.01.21.-Freski-odkrywki-Korytarz krzyża.JPG2011.01.22.-Freski-odkrywki-Korytarz krzyża.JPG2011.03.31.-Freski-odkrywki w Muzeum-cz.bernardyńska.JPG2011.04.30-Freski-odkrywki-Muzeum cz.bernardyńska.JPG2011.07.21.-Stacja XIII.JPG2011.07.22.-Remont fresku Golgota.JPG2011.07.22.-Stacja XIII.JPG2011.08.04.-Fresk w korytarzu krzyża.JPG2011.08.04.-Stacja XIII.JPG2011.09.07.-Remont krypt.JPG2011.09.09.-Remont krypt (2).JPG2011.09.09.-Remont krypt.JPG2011.09.10.-Korytarz krzyża.JPG2011.09.13.- Stacja XIII Drogi Krzyżowej.JPG2011.09.13.-Sklepienie w dużej zakrystii.JPG2011.09.19.-Fresk- Golgota.JPG2011.09.28.-Fragm. sklepienia w dużej zakrystii.JPG2011.09.28.-Stacja.JPG2011.09.28.Fragm. sklepienia w dużej zakrystii.JPG2011.12.16.-Prace kons. w kryptach.JPG2011.12.16.-Prace kons.w kryptach.JPG2012.01.20.-Fragm. sklepienia w kryptach po odrestaurowaniu.JPG2012.01.20.-Fragm. łuku w kryptach po odrestaurowaniu.JPG2012.01.20.-Odrestaurowane krypty.JPG2012.02.08.-Fresk Golgota po odrestaurowaniu.JPG2012.02.08.-Fresk w Korytarzy krzyża po odrestaurowaniu.JPG2012.02.08.-Stacja XIII po odrestaurowaniu.JPG2012.03.1.-Klasztor wewn (3).JPG2012.03.17.-Duża zakrystia po remoncie.JPG2012.06.12.-Krypty po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Fragm. sklepienia w dużej zakrystii po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Fragm.fresku w dużej zakrystii po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Fresk - Golgota- po zakończeniu prac.JPG2012.06.18.-Fresk w korytarzu krzyża.JPG2012.06.18.-Sklepienie w dużej zakrystii po zakończeniu prac.JPG2012.03.01.-Odrestaurowany fresk w korytarzu krzyża.JPG

Dodaj komentarz