Warsztaty pisania gęsim piórem- uczniowe z klasy Va i Vb Szkoły Podstawowej w Doruchowie

W dniu 26 marcabr.,  gościłyśmy w naszym klasztorze uczniów klasy Va i Vb Szkoły Podstawowej w Doruchowie wraz z opiekunami: p. Lidią Przybył i p. Jolantą Suchy. Dzieci zwiedziły Muzeum klasztorne, a następnie wzięły udział w warsztatach pn. „Zajęcia pierwszych zakonników”, których praktyczna część polega na pisaniu prawdziwym gęsim piórem i atramentem, dzięki czemu dzieci mogły poczuć się , jak prawdziwi średniowieczni skrybowie. Uczniowie przybyli do nas po południu, już po zakończeniu lekcji w szkole, dlatego tym bardziej należy pogratulować im wytrwałości i zaangażowania, jakie wykazali podczas zwiedzania, a potem warsztatów.

Uprzejmie informujemy, iż Warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

0.Warsztaty,26.03.2015r.,fot.s.Agata P (11) Warsztaty,26.03.2015r.,fot.s.Agata P Warsztaty,26.03.2015r.,fot.s.Agata P (5) Warsztaty,26.03.2015r.,fot.s.Agata P (6) Warsztaty,26.03.2015r.,fot.s.Agata P (7) Inf. o współfinansowaniu z UEWarsztaty,26.03.2015r.,fot.s.Agata P (8)Zał.+2+Warsztaty-ologowanie

Brak możliwości komentowania