Perła Południowej Wielkopolski

Fragment parapetu chóru muz.a takz e widoczne po obu stronach drzwi i na scianie pd.,1944r., fot.Wł.GrafAlbum pt. „Perła południowej Wielkopolski. Pobernardyński  Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie”, stanowi bez wątpienia pierwsze, najbardziej kompleksowe opracowanie dotyczące bezcennego skarbu dziedzictwa narodowego i dziedzictwa południowej Wielkopolski, jakim jest zespół klasztorny w Ostrzeszowie.

Na 96 kartach Autorzy oddali piękno tego miejsca, na które składa się  zarówno jego historia, to, co stanowi jego dziś, jak również spojrzenie pełne nadziei w przyszłość.


DSCN1729DSCN1933Publikacja zawiera zarys dziejów klasztoru w Ostrzeszowie, za czasów jego pierwszych gospodarzy- Ojców Bernardynów, który opracowali p. Dorota Matyaszczyk, historyk sztuki  i o. Salezy Tomczak, Franciszkanin, a także opis obecności Sióstr Nazaretanek, obecnych opiekunek miejsca, który przybliża Czytelnikom s. Barbara Gromada, Nazaretanka. Autorom pogratulować należy cierpliwości i skrupulatności w odkrywaniu, na bazie różnych dokumentów, złożonych dziejów „klasztoru na górce”, a także wyrazić wdzięczność za bezinteresowność podzielenia się swoimi talentami w przygotowaniu poszczególnych materiałów. Koordynacji całości prac nad Albumem podjęła się s. Edyta Pietrzak (na zdjęciach), która włożyła wiele trudu i serca w opracowanie monografii.


Poza tekstami, na szczególną uwagę w Publikacji zasługują także zAdoracja Najśw.Sakr.,lata 40.XXw., Archiwum ss. nazaretanekdjęcia, odsłaniające piękno ostrzeszowskiego klasztoru. Oczy cieszą miejsca zarówno już odnowione w trakcie trwającego od 2010 roku, kompleksowego remontu obiektu, współfinansowanego ze środków unijnych, jak i te, na ukazanie piękna których trzeba jeszcze trochę poczekać. Lektura Albumu sprawia, że Czytelnik pragnie osobiście odwiedzić to miejsce, a Ci, którzy znają już je znają, za sprawą znajdujących się w Albumie fotografii i opisów, odkrywają je na nowo. Chodzi szczególnie o wyjątkowy wystrój fresków wnętrza, jaki odnajdujemy w późnobarokowej świątyni pw. św. Michała Archanioła, zawierający przemyślany i spójny program malarski (którego część stanowi unikatowy w skali Polski wystrój heraldyczny), stworzony przez anonimowych twórców (zakonników lub laików) na przestrzeni ponad stu lat. Bezcenna wartość w Albumie stanowią fotografie, wykonane w czasie II wojny przez p. Władysława Grafa, obrazujący dzisiaj niewidoczne, elementy wystroju wnętrza kościoła m.in. w postaci stacji Drogi Krzyżowej.


PuKlasztor pobernardyński od strony pn.-wsch. z małym stawem rybnym, widokówka z ok. 1913r.blikacja została wydana w 2013 roku przez Oficynę Wydawniczą Kulawiak (ISBN 978-83-932518-9-6), w związku z realizacją przez Powiat Ostrzeszowski, we współpracy z Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, projektu pn. „Konno i koleją, historycznie, muzycznie tanecznie – ponadregionalne walory kulturalne Ziemi Ostrzeszowskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schematu II „Projekty promocyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Zachęcamy i zapraszamy do lektury Albumu, z którym można zapoznać się w Biurze Projektu, znajdującym się na terenie Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie, przy ul. Leśnej 5.

Poprawne logo UE

Dodaj komentarz