Muzyka dawna pięknieje z czasem- relacja z 62 Koncertu „Perły w koronie”

Od kilku lat na początku roku w ostrzeszowskim klasztorze ss. Nazaretanek z publicznością „Pereł w koronie” spotykają się z młodzi artyści biorący udział w największym w Polsce kaliskim festiwalu „Schola Cantorum”. 23 lutego wystąpiły dwa zespoły „Fistulatores Novienses” z Nowe i „Gregorianum” z Warszawy. Wykonawcy zostali przyjęci z wielką życzliwością, szczególnie ciepło oklaskiwano flecistów z Nowe, dla których występ w Ostrzeszowie był debiutem. Warto doceniać ogromną pracę, jaką w przygotowanie utworów muzyki dawnej wkładają młodzież i ich opiekunka – pani Emilia Kiniecka, ponieważ wspaniale prezentujący się na scenie utwór poprzedza wielki wysiłek, cierpliwe i systematyczne ćwiczenia. Nasza „perłowa” publiczność zdaje sobie sprawę z trudu podejmowanego przez bardzo młodych artystów i  nigdy nie żałuje braw. Opiekunka grupy – Pani Emilia Kiniecka – jeszcze niedawno sama była uczestnikiem festiwali „Schola Cantorum”, ale po studiach muzycznych postanowiła uczyć dzieci gry na instrumentach i  tajników interpretacji repertuaru z bardzo odległej przeszłości. Piękne stroje zaprezentowane przez „Fistulatores Novienses” pozwalały słuchaczom w wyobraźni wejść w epoki baroku i renesansu. Było dostojnie, uroczyście, ale także pogodnie i radośnie. Słuchaliśmy europejskich tańców, a pointę stanowił utwór „Jezu Christe Wszechmocny Panie”.

Drugim bohaterem wieczoru był chór chłopięco  – męski „Gregorianum” z Warszawy. Pięknie, harmonijnie brzmiące głosy podporządkowała sobie zdolna dyrygentka Pani Berenika Jozajtis. Koncert składał się z trzech wyraźnych części. W pierwszej usłyszeliśmy utwory popularnych kompozytorów polskiego renesansu Mikołaja Gomółki i Cypriana Bazylika. Oddech epoki odrodzenia, szlachetny śpiew chórzystów i akustyka klasztorku stworzyły prawdziwy spektakl dźwiękowy, nad którym Pani Dyrygent panowała pewnie i pięknie. Druga część występu przyniosła kilka pieśni pasyjnych, wszak koncert odbywał się w atmosferze Wielkiego Postu. Szczególne wrażenie wywarły na publiczności dwa utwory: „Jezusa Judasz przedał” Władysława z Gielniowa oraz pięknie zaaranżowana na chór pieśń wielkopostną „Krzyżu święty”. Przypomnienie wydarzeń ewangelicznych i oddanie atmosfery dawnych czasów przywoływało na myśl staropolskich lirników, którzy swoją grą i śpiewem zachęcali ludzi w XVIIw. do postu i nawrócenia. W ostatniej części koncertu zabrzmiały pieśni maryjne, chórzyści zaprezentowali m.in. kompozycje Pana Leszka Kubiaka – młodego warszawskiego kompozytora i śpiewaka, który przyjechał razem z artystami i zebrał zasłużone oklaski za przepiękny utwór „Zdrowaś Mario”.  Nie obyło się bez bisów, gratulacji i westchnień zachwytu. Po staropolsku zatem: „Fistulatorzy i śpiewacy z kapelmistrzami swą sztuką w zachwyt wprawili zacnych obywateli i czcigodne siostry nazaretanki przybyłych do klasztoru pobernardyńskiego w grodzie króla Kazimierza przed wiekami posadowionym”. Wielkie podziękowania należą się organizatorom kaliskiego festiwalu „Schola Cantorum”, dzięki którym publiczność „Pereł w koronie” mogła przekonać się o pięknie muzyki dawnej. Tradycyjne serdeczności dla naszej ekipy technicznej i scenograficznej; Artura i Piotra Prusinkiewiczów oraz Beaty Staszewskiej. Do zobaczenia i usłyszenia z muzyką dawną za rok.

Informujemy, że Koncerty z cyklu „Perły w Koronie”, stanowią element promocji Projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.,”, zrealizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Informujemy także, iż sprzęt nagłaśniający, który zostanie wykorzystany w trakcie przedmiotowego Koncertu, został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz u Rolnego  na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koncert 62-2018.02.23 (2) Koncert 62-2018.02.23 (3) Koncert 62-2018.02.23 (12) Koncert 62-2018.02.23 (18) Koncert 62-2018.02.23 (21) Koncert 62-2018.02.23 (31) Koncert 62-2018.02.23 (34) Koncert 62-2018.02.23 (39)Inf. o współfinansowaniu z UEWarsztaty- inf. o współfin. z UE

 

Brak możliwości komentowania