Kulturalne preludium- klasy trzecie Gimnazjum Sióstr Nazaretanek z Kalisza w Muzeum klasztornym w Ostrzeszowie

Jako wstęp do swoich rekolekcji wielkopostnych, przezywanych w tym roku przez klasy trzecie Gimnazjum Sióstr Nazaretanek z Kalisza w ostrzeszowskim Klasztorze, w środę 28 lutego 2018 roku, młodzież zwiedziła Muzeum klasztorne w tym: krypty, Wystawę dedykowaną św. Janowi Pawłowi II, a także kościół klasztorny pw. św. Michała Archanioła. Młodzieży do gustu przypadł szczególnie barokowy wystrój świątyni, jak też i krypt, z którego można wiele wyczytać, m.in. pragnienie Bernardynów, pierwszych gospodarzy i budowniczych zespołu klasztornego, aby osiągnąć niebo, przepięknie wymalowane na sklepieniu kościoła, czy tez ich szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Można odkryć także przejawy duchowości obecnych gospodyń miejsca, Sióstr Nazaretanek, modlących się za rodziny przed mieszczonym w ołtarzu głównym obrazem świętej Rodziny pędzla Adama Styki.

Młodzieży życzymy owocnego czasu rekolekcji, przeżywanych w aurze Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego, miejsca z 400- letnią historią i wstawiennictwa Świętych Pańskich, tak licznie przedstawionych na freskach kościoła klasztornego.

Informujemy, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

2018.02.27.-KL. 3 Gim. S.Naz.z Kalisza (7) 2018.02.27.-KL. 3 Gim. S.Naz.z Kalisza (26) 2018.02.27.-KL. 3 Gim. S.Naz.z Kalisza (35) 2018.02.27.-KL. 3 Gim. S.Naz.z Kalisza (36)Inf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania