Wykonawcy Koncertu 62 w Muzeum klasztornym

Na szlaku muzycznego wydarzenia, jakim był 62 Koncert z cyklu „Perły w koronie”, przed występem, Wykonawcy  zaleźli trochę czasu, aby zwiedzić obiekt, w którym w piątek, 23 lutego 2018 roku zgotowali dla publiczności ucztę muzyczną. Chór „Gregorianum” z Warszawy, a także Zespół Mzyki Dawnej FISTULATORES NOVIENSES z Gminy Nowe nad Wisłą zwiedziły m.in. krypty kościoła klasztornego i część bernardyńską Muzeum klasztornego. Z zaciekawieniem młodzi artyści penetrowali także sklepienie świątyni pw. św. Michała Archanioła i przedstawiony na nim motyw nieba z chórami aniołów i Świętych. Wszyscy oni czuwali zapewne nad Wykonawcami podczas Koncertu. Piękne dźwięki wibrowały w powietrzu. Kto nie był, niech żałuje. Zapraszamy następnym razem.

Informujemy, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Koncert 62-2018.02.23 (10) Koncert 62-2018.02.23 (11)Inf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania