Warsztaty pisania gęsim piórem z udziałem dzieci z grupy Biedronki z ostrzeszowskiego Klubu Malucha

Tego samego dnia, tj. w piątek 9 marca br., klasztorne mury przekroczyły dzieci z Klubu Malucha wraz z opiekunami: p. Darią Bielastą i p. Iloną Matysiak, aby wziąć udział w warsztatach pisania gęsim piórem. Na początku mali goście zapoznali się z materiałami piśmienniczymi, których używano w przeszłości. Szczególne zainteresowanie dzieci wzbudził stary mszał łaciński z 1768 roku, używany niegdyś przez benedyktyńskich mnichów, którzy jako najstarszy stażem zakon w Kościele katolickim, jako pierwsi przepisywali księgi, stąd określenie „benedyktyńska praca”, funkcjonujące do dzisiaj dla określenia pracy wymagającej cierpliwości, staranności i dokładności. Pracy żmudnej, ale bezsprzecznie niezwykle wartościowej. Wszak gdyby nie poświęcenie wielu zakonników, przez wieki, w zaciszu klasztornych skryptoriów przepisujących księgi, wiele z nich, po zniszczeniu często jedynego egzemplarza pierwowzoru, nie zachowałoby się do dzisiaj.

Następnie dzieci spróbowały swoich sił w pisaniu gęsim piórem, słuchając wcześniej swoistej „instrukcji obsługi” używania gęsiego pióra i atramentu, by nie stać się (zgodnie z uroczą nazwą ich grupy) biedronkami w czarne i granatowe kropki z atramentu. Pisanie przebiegło pomyślnie, a dzieci w dobrych nastrojach (i bez ubrań w kropki) opuściły klasztorne zacisze, zapowiadając swój powrót, aby w zabytkowym, Pobernardyńskim Zespole Klasztornym, poszukać starych napisów, wykonanych już nie na papierze, ale na ścianach barokowego obiektu. Zapraszamy i czekamy!

Uprzejmie informujemy, iż warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

 

2018.03.09.- Biedronki z Klubu Malucha (9) 2018.03.09.- Biedronki z Klubu Malucha (10) 2018.03.09.- Biedronki z Klubu Malucha (11) Inf. o współfinansowaniu z UE Warsztaty- inf. o współfin. z UE

Brak możliwości komentowania