„Papież Polak!” – dzieci z grupy Borowiki, z Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie, na Wystawie o św. Janie Pawle II

W piątkowe przedpołudnie, 9 marca 2018 roku, na zapoznanie  się z Osobą św. Jana Pawła II przybyły dzieci z grupy Borowiki, z Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie wraz z s. Maristellą Tomczak. Na pytanie: „Kim był św. Jan Paweł II?” dzieci zgodnie odpowiedziały, ze Papieżem Polakiem. Na początku zwiedzania jednak, jak w większości przypadków, uwagę dzieci przykuła makieta założenia klasztornego, znajdująca się w bernardyńskiej części Muzeum. Na  Wystawie z kolei dzieciom szczególnie przypadł do gustu globus z flagami, obrazującymi miejsca pielgrzymek papieskich i plakat, stanowiący legendę do niego, przedstawiający flagi odwiedzonych państw. Tzw. „pokój harcerski” dokumentujący tzw. białą służbę Ostrzeszowskiego Hufca ZHR w czasie papieskich pielgrzymek, wywoła deklarację kilkorga dzieci, że oni też chcą w przyszłości stać się harcerzami, do czego całym sercem zachęcamy i trzymamy za słowo!

Informujemy, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

2018.03.09.- Grupa s. Maristelli (4) 2018.03.09.- Grupa s. Maristelli (6) 2018.03.09.- Grupa s. Maristelli (7) 2018.03.09.- Grupa s. Maristelli (23) Inf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania