Uczniowie klasy 2b i 2d na zajęciach w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie

W piątek, 11 marca br., klasztorne progi przekroczyli uczniowie klas 2b i 2d, ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim, którzy wraz z opiekunami: p. Beatą Grzędą, p. Renatą Jelak- Henschel, p. Justyną Kazowską, p. Barbarą Cnotliwą i p. Olgą Szulecką, przybyli  na zajęcia pierwszych zakonników. Duże zainteresowanie dzieci wzbudził szczególnie XVIII- wieczny Mszał, przy pomocy którego mnisi benedyktyńscy odprawiali Eucharystię. Pisanie gęsim piórem poszło dzieciom bez problemu! Na koniec uczniowie zwiedzili Muzeum klasztorne, w którym z zaciekawianiem obejrzeli nie tylko krypty,  makietę założenia klasztornego i Wystawę Aniołów, gdzie nie omieszkali zrobić sobie pamiątkowych zdjęć pomiędzy anielskimi skrzydłami. Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

Uprzejmie informujemy, iż Warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Z kolei Wystawa Aniołów powstała z inicjatywy Sióstr Nazaretanek, we współpracy z Fundacją Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”, Przyjaciółmi klasztoru i Ostrzeszowskim Centrum Kultury.

1.2016.03.11.- Warsztaty- SP nr 5, kl. 2a i 2d (34) 2016.03.11.- Warsztaty- SP nr 5, kl. 2a i 2d (19) 2016.03.11.- Warsztaty- SP nr 5, kl. 2a i 2d (55) 2016.03.11.- Warsztaty- SP nr 5, kl. 2a i 2d (99)Warsztaty- ologowanieInf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania