Pierwszaki z klasy 1 a i 1b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim na warsztatach w ostrzeszowskim klasztorze

W czwartkowe przedpołudnie, 10 marca br., do klasztoru w Ostrzeszowie przybyli z kolei uczniowie klas 1 a i 1d ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim opiekunami: p. Beatą Olszak, p. Renatą Jelak-Henschel, p. Anną Karpińską i p. Renatą Piwek, na najbardziej tutaj popularne zajęcia, tj. warsztaty pisania gęsim piórem. jak na pierwszaki przystało, dzieci wysłuchały opowiadania o materiałach, na których kiedyś pisano (zanim na dobre rozpowszechnił się wynaleziony przez Chińczyków papier), obejrzały narzędzia, którymi w dawnych wiekach pisano i spróbowały swoich sił w pisaniu gęsim piórem, wykonując inicjały swojego imienia. Prace wyszły piękne. Następnie dzieci zwiedziły muzeum, w tym Wystawę Aniołów. Przyznać trzeba, ze pomiędzy wielkimi skrzydłami, na niebieskim tle wyglądały jak prawdziwe aniołki!

Uprzejmie informujemy, iż Warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Z kolei Wystawa Aniołów powstała z inicjatywy Sióstr Nazaretanek, we współpracy z Fundacją Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”, Przyjaciółmi klasztoru i Ostrzeszowskim Centrum Kultury.

2016.03.10.- kl.1a i 1d,SP nr 5 w Ostrowie Wlkp(8) 2016.03.10.- kl.1a i 1d,SP nr 5 w Ostrowie Wlkp(82) 2016.03.10.-kl.1a i 1d,SP nr 5 w Ostrowie Wlkp(3)Warsztaty- ologowanieInf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania