Modlitwa uwielbienia Jezusa za dar życia konsekrowanego

W niedzielę, 1 lutego w klasztorze na górce miał miejsce szczególny akcent  w trwającym obecnie Roku Życia Konsekrowanego, a mianowicie Modlitwa uwielbienia za życie konsekrowane, które stanowi osobisty, bezcenny dar dla samej osoby powołanej, jak też dla całego kościoła. Modlitwa zgromadziła zarówno Siostry zakonne różnych zgromadzeń, ale także wiele osób świeckich nie tylko z Ostrzeszowa, ale także z okolicznych miejscowości, a nawet z Wrocławia. Całość poprowadził brat Bartymeusz, Franciszkanin z Katowic, a oprawę muzyczną  przygotowała s. Lidia wraz z chórem przyklasztornym. Uczestnicy podkreślali modlitewną i serdeczną atmosferę spotkania, której dopełniła agapa w klasztornej jadalni.

Informujemy, że sprzęt nagłaśniający, wykorzystany w trakcie Modlitwy uwielbienia, został zakupiony wz. z realizacją  przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz u Rolnego  na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

0.Nazaretanki-plakat 1.02.2015r., Ostrzeszów-klasztor, Modl.Uwielbienia., fot.s.A (4) 1.02.2015r., Ostrzeszów-klasztor, Modl.Uwielbienia., fot.s.A (11) 1.02.2015r., Ostrzeszów-klasztor, Modl.Uwielbienia., fot.s.A (14) 1.02.2015r., Ostrzeszów-klasztor, Modl.Uwielbienia., fot.s.A (20) 1.02.2015r., Ostrzeszów-klasztor, Modl.Uwielbienia., fot.s.A (36) 1.02.2015r., Ostrzeszów-klasztor, Modl.Uwielbienia., fot.s.A (56) 1.02.2015r., Ostrzeszów-klasztor, Modl.Uwielbienia., fot.s.A (65) 1.02.2015r., Ostrzeszów-klasztor, Modl.Uwielbienia., fot.s.A (68)

 

Brak możliwości komentowania