DYSPENSA BISKUPA KALISKIEGO

DYSPENSA BISKUPA KALISKIEGO Kuria Diecezjalna w Kaliszu informuje, że Biskup Kaliski w związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 01/2020 z dnia 12.03. br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym: a) osobom w podeszłym wieku, b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem Jednocześnie Biskup Kaliski polecił duszpasterzom stosowanie postanowień i zaleceń zawartych w Zarządzeniu nr 01/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020…

Czytaj dalej

Wielkopostne zatrzymanie…

Czas Wielkiego Postu ma być przede wszystkim czasem zatrzymania przy Panu, który dla nas podjął Mękę i Śmierć… a ostatecznie prowadzić ma ku prawdzie o Zmartwychwstaniu. Zapraszamy do tego by wejść w misterium tych wydarzeń… mogą w tym pomóc rekolekcje, nabożeństwa, spowiedź wielkopostna, praktyka uczynków miłosierdzia czy różne inicjatywy organizowane w Kościele. W naszym Klasztorze szczególnie zapraszamy na:

Czytaj dalej

84529655_2537310106484340_4882958068398161920_o

W dniach 3-6.02.2020 młodzież z Duszpasterastwa Młodzieży Nazaretańskiej przeżywała w naszym domu swoje rekolekcje.

Czytaj dalej

Muzyka wcale nie tak dawna – 72. Perły w Koronie

DSC_1272

Muzyka, która powstała pomiędzy średniowieczem a oświeceniem nazywana jest: „dawną”. Z punktu widzenia historycznego tchnie więc duchem bardzo odległych wieków, lecz kulturowo nie starzeje się ani odrobinę. O słuszności tej tezy mogli przekonać się melomani 72. „Pereł w Koronie”, którzy licznie przybyli do ostrzeszowskiego klasztorku 7 lutego 2020.

Czytaj dalej