Ważne informacje dla odwiedzających nasz klasztor!

W związku z wprowadzeniem stany zagrożenia epidemicznego w Polsce przekazujemy informacje: ODNOŚNIE MSZY ŚW.: * podczas Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła powinno przebywać maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo i służbę liturgiczną. * Z tego względu, by w naszym klasztorze zmniejszyć ilość osób na Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00  zachęcamy do uczestnictwa w dodatkowych Mszach św. w kościele św. Mikołaja o godz. 15.45 i 18.30 * biskup kaliski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami infekcji: kaszel, katar, podwyższoną temp.; dzieciom i młodzieży oraz…

Czytaj dalej

DYSPENSA BISKUPA KALISKIEGO

DYSPENSA BISKUPA KALISKIEGO Kuria Diecezjalna w Kaliszu informuje, że Biskup Kaliski w związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 01/2020 z dnia 12.03. br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym: a) osobom w podeszłym wieku, b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem Jednocześnie Biskup Kaliski polecił duszpasterzom stosowanie postanowień i zaleceń zawartych w Zarządzeniu nr 01/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020…

Czytaj dalej

Wielkopostne zatrzymanie…

Czas Wielkiego Postu ma być przede wszystkim czasem zatrzymania przy Panu, który dla nas podjął Mękę i Śmierć… a ostatecznie prowadzić ma ku prawdzie o Zmartwychwstaniu. Zapraszamy do tego by wejść w misterium tych wydarzeń… mogą w tym pomóc rekolekcje, nabożeństwa, spowiedź wielkopostna, praktyka uczynków miłosierdzia czy różne inicjatywy organizowane w Kościele. W naszym Klasztorze szczególnie zapraszamy na:

Czytaj dalej