Ważne informacje dla odwiedzających nasz klasztor!

W związku z wprowadzeniem stany zagrożenia epidemicznego w Polsce przekazujemy informacje: ODNOŚNIE MSZY ŚW.: * podczas Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła powinno przebywać maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo i służbę liturgiczną. * Z tego względu, by w naszym klasztorze zmniejszyć ilość osób na Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00  zachęcamy do uczestnictwa w dodatkowych Mszach św. w kościele św. Mikołaja o godz. 15.45 i 18.30 * biskup kaliski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami infekcji: kaszel, katar, podwyższoną temp.; dzieciom i młodzieży oraz…

Czytaj dalej