12 lipca 2020r. – XV Niedziela Zwykła

Intencje mszalne od 13 czerwca do 19 lipca:

PONIEDZIAŁEK 13 VII

7:00 – O  NOWE  POWOŁANIA  DO  NAZARETU  I  ŁASKĘ WIERNOŚCI  DLA  POWOŁANYCH.

WTOREK 14 VII

7.00 – ZA ŚP. TADEUSZA PRUSIK OD ADY I WALDKA KUSIŃSKICH.

ŚRODA  15 VII

7:00 – ZA   ŚP. STANISŁAWA I ZMARŁYCH Z RODZINY.

CZWARTEK  16 VII

7:00 – ZA PAPIEŻA FRANCISZKA.

PIĄTEK  17 VII

7:00 – ZA ŚP. JULIĘ I STANISŁAWA KOSZARNYCH.

SOBOTA  18 VII

8:00 – ZA ŚP. ALICJE GOMÓŁKA OD WSPÓLNOTY SIÓSTR NAZARETANEK.

18:00 – ZA ŚP. JOANNE SKOCZYLAS W 100 ROCZNICĘ URODZIN.

 NIEDZIELA   19 VII

7:30 – ZA ŚP. EDMUNDA MISSALĘ.

10:00 – ZA ŚP DANIELA DITFELDA I ZMARŁYCH DZIADKÓW Z OBU STRON.

W TYM TYGODNIU W LITURGII KOŚCIOŁA WSPOMINAMY:

W PONIEDZIAŁEK: ŚW. ANDRZEJA ŚWIERADA I ŚW. BENEDYKTA
–  PUSTELNIKÓW

W ŚRODĘ :               ŚW. BONAWENTURY BPA I DR. KOSCIOŁA

W CZWARTEK :      NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY Z GÓRY KARMEL

 

Brak możliwości komentowania