5 lipca 2020r. – XIV Niedziela Zwykła

Intencje mszalne od 6 czerwca do 12 lipca:

PONIEDZIAŁEK 6 VII

7:00 – Za zmarłe Siostry Nazaretanki i zmarłych z rodzin Sióstr.

WTOREK 7 VII

7.00 – Msza Święta Koncelebrowana:

Za śp. Zofię i Edmunda Pilachowskich

Za śp. Marię Michałczyk w 30 rocznicę
śmierci  i zmarłego Edmunda.

ŚRODA  8 VII

7:00 – Za zmarłych Rodziców Stanisława i Rozalię.

CZWARTEK  9 VII

7:00 – Za śp. Włodzimierę Kępińską i Teresę Majewską.

PIĄTEK  10 VII

7:00 – Za śp. Alicje Gomółka od zespołu „Jubilo”.

SOBOTA  11 VII

18:00 – Za śp. Barbarę i Zygmunta Palusińskich, Eleonorę i Franciszka Kostrzewów, Pawła  i Janinę , Danutę i Henryka Lesiaków.

 NIEDZIELA   12 VII

7:30 – Za  śp. Edmunda Misalę

10:00 – Za śp. Jadwigę i Jakuba oraz zmarłych
z Rodziny.

W TYM TYGODNIU W LITURGII KOŚCIOŁA WSPOMINAMY:

W poniedziałek:  Bł. Teresę Ledóchowską

W środę : Św. Jana z Dukli

W sobotę: Święto   Św. Benedykta  OPATA- PATRONA EUROPY

SPOWIEDŹ W NASZYM KOŚCIELE OD 16.30 DO 18.00

Brak możliwości komentowania