Życzenia – Wielkanoc 2019

Christ

„Po dwóch dniach przywróci nam życie,
a dnia  trzeciego nas dźwignie
i żyć będziemy w Jego obecności”. Oz 6,2

 

Szanowni Państwo

 

Jezus Zmartwychwstały pragnie nas obdarzać Swoimi darami:

Swoją siłą, byśmy stali się bezsilni…

Swoją mocą, byśmy stali się łagodni…

Swoją mądrością, byśmy stali się prości…

Swoim bogactwem, byśmy stali się ubodzy…

Swoją radością, byśmy potrafili się smucić…

Swoją sprawiedliwością, byśmy potrafili nie walczyć…

Swoim Słowem, byśmy umieli zamilknąć…

Swoim Życiem, byśmy umieli umierać…
Niech nasze serca będą coraz bardziej otwarte na Jego łaski.


Z darem modlitwy
Siostry Nazaretanki

Ostrzeszów, 2019’

Brak możliwości komentowania