Ważne informacje dla odwiedzających nasz klasztor!

W związku z wprowadzeniem stany zagrożenia epidemicznego w Polsce przekazujemy informacje:

ODNOŚNIE MSZY ŚW.:
* podczas Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła powinno przebywać maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo i służbę liturgiczną.
* Z tego względu, by w naszym klasztorze zmniejszyć ilość osób na Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00  zachęcamy do uczestnictwa w dodatkowych Mszach św. w kościele św. Mikołaja o godz. 15.45 i 18.30
* biskup kaliski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca następującym wiernym:
osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami infekcji: kaszel, katar, podwyższoną temp.; dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę; osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Zachęcamy, by wyżej wymienione osoby pozostały w domach i duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
W CZASIE MSZY ŚW.:
* zachęcamy i PROSIMY o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę
najpierw podchodzą osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę, potem osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust
*
prosimy o zajmowanie miejsc w ławkach z zachowaniem odpowiedniego odstępu
* znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy – bez podawania rąk
* cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon
– bez kontaktu bezpośredniego
* rezygnujemy z oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie
* rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
* REZYGNUJEMY Z ORGANIZOWANIA W KOŚCIOŁACH DODATKOWYCH NABOŻEŃSTW: Droga krzyżowa, Gorzkie Żale – zachęcamy do odprawiania w domach

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach…

PROSIMY I ZACHĘCAMY:
* do gorliwej modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji wszystkich, którzy zmagają się z  chorobą, pracują  wśród chorych i którzy dbają o bezpieczeństwo naszego zdrowia i życia.
* zachęcamy, by w modlitwie wiernych nie zabrakło wezwania w tych szczególnych intencjach
* w południe w łączności z diecezją rzymską prosimy o odmawianie modlitwy Anioł Pański, Litanię Loretańską i Salve Regina
* zachęcamy, by w domach i rodzinach o godz. 20.30 odmawiać różaniec w intencji chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych
i sanitarnych a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
* zachęcamy po każdej Mszy św. do śpiewania suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie
* zachęcam wszystkie osoby konsekrowane do większego wysiłku modlitewnego.
Prosimy, by w każdej naszej Wspólnocie przeznaczyć więcej czasu na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę osobistą
* kościoły powinny być otwarte w ciągu dnia

W tym czasie nie ma też możliwości zwiedzania naszego Muzeum oraz odwołane są wszystkie grupy warsztatowe.

Brak możliwości komentowania