„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (C. K. Norwid)- o obchodach 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek…”- słowa wielkiego polskiego poety- Cypriana Kamila Norwida były wielokrotnie powtarzane w różnych inicjatywach, zorganizowanych, by uczcić 98 rocznicę odzyskania wolnej Polski.

W naszym kościele klasztornym rocznicowe obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej odprawionej przez Księdza Kapelana Władysława Kozerę. O doniosłym wydarzeniu przypominała tez okolicznościowa dekoracja w kruchcie kościoła stanowiące jej element karteczki z myślami, zachęcającymi do refleksji o Niepodległej. Siostry wzięły także udział w obchodach zorganizowanych w mieście: w koncercie w Ostrzeszowskim Centrum Kultury, uroczystościach na Rynku i w uroczystej Mszy św. w kościele p.w. Chrystusa Króla. Tegoroczne obchody bez wątpienia uświetniło zorganizowanie przez Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej gry miejskiej pn. „Gród Piastów”, stanowiącej element ogólnopolskiej inicjatywy pn. WOLNE MIASTO. Druhom i druhnom, a także wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznej 98 rocznicy serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam można ją było przeżyć głębiej i pełniej. A tak często w tym roku słyszane słowa Cypriana Kamila Norwida pozostają jakże niezwykle aktualne. Ich realizacja dokonuje się pośród codzienności: w uczciwym, rzetelnym wypełnianiu swoich indywidualnych obowiązków w miejscach, gdzie bytujemy i pracujemy i wobec tych, z którymi żyjemy i których Pan Bóg stawia na naszych drogach. Niech On sam wspomaga nasze ludzkie wysiłki, bo z pewnością chce być Bogiem z nami, jak na przestrzeni dziejów był z naszymi przodkami, a szczególnie z tymi, którzy za niepodległość zapłacili cenę najwyższą!

2016-11-11-obchody-swieta-niepodleglosci-2 2016-11-11-obchody-swieta-niepodleglosci-32 2016-11-11a-obchody-swieta-niepodleglosci2016-11-11-obchody-swieta-niepodleglosci-57

Brak możliwości komentowania