Nietypowa lekcja historii- uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Morawiny

12 czerwca br. przybyły do nas z kolei dzieci ze Szkoły Podstawowej w Morawinie z p. Beatą Stajszczyk, na nietypową lekcję historii. Jej tematem było życie i zajęcia średniowiecznych zakonników, do których m.in. należało przepisywanie ksiąg. Dzieci mogły poczuć się jak średniowieczni skrybowie, próbując pisania prawdziwym gęsim piórem. Następnie i zwiedziły zabytkowy Pobernardyński Zespół Klasztorny, w tym bibliotekę i krypty, w których chowano zakonników i dobrodziejów klasztoru.

 

Uprzejmie informujemy, iż Warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

1.2015.06.12.-Warsztaty Gęsie pióro-SP z Morawiny (38) 2015.06.12.-Warsztaty Gęsie pióro-SP z Morawiny (29) 2015.06.12.-Warsztaty Gęsie pióro-SP z Morawiny (56)Zał.+2+Warsztaty-ologowanieInf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania