„Niby nic. Dźwięki i słowa”- relacja z 52 Koncertu „Perły w Koronie”

„Niby nic” to tytuł tomu utworów poetyckich autorstwa nazaretanki s. Bożeny Anny Flak. Stał się on kanwą 52. koncertu z cyklu „Perły w koronie”, a złożyły się nań recytacje oraz prezentacje wokalne i instrumentalne połączonych sił – zespołów „Jubilo” „Małe Jubilo” i chóru Angelus, działających przy klasztorze ss. Nazaretanek w Ostrzeszowie. Bohaterką wieczoru była z pewnością autorka – s. Bożena, która na ten dzień specjalnie przyleciała do nas z Londynu. Koncert rozpoczęło miłe wydarzenie- sympatyczny debiut dziecięcego zespołu „Małe Jubilo” pracującego od kilku tygodni pod kierunkiem Pani Bożeny Jabłońskiej na repertuarem złożonym z muzyki dawnej. Oklaskom nie było końca, a mali artyści z dumą przyjmowali akceptację „perłowej” publiczności. Następnie na scenę wkroczyły: zespół muzyki dawnej „Jubilo” i chór „Angelus” , aby śpiewać i grać kompozycje swojej dyrygentki s. Lidii Hałas do słów s. Bożeny. Przy fortepianie zasiadł ks. Paweł Kubiak, który subtelnie wzbogacał śpiew i znakomicie współpracował z grającymi na skrzypcach Siostrami Nowicjuszkami.  Kompozycje s. Lidii najczęściej przyjmowały charakter kanonów, w związku z tym szybko zapadały w pamięć,  tworzyły nastrój uspokojenia czy wręcz modlitwy. Motywem przewodnim koncertu stał się zwrot: „Nauczyłam się, że….” – będący swoistą wstążeczką łącząca wszystkie teksty i rozpoczynającym każdą recytację. Tego wieczoru zaś pięknie recytowali  Pani Beata Prusinkiewicz, Pan Witold Pelka, a także sama  s. Bożena.  Połączenie dźwięków i słów stworzyło nową jakość, pozwalając skuteczniej wsłuchać się w mądre słowa z tomu „Niby nic”. Prawie każdy uczestnik koncertu otrzymywał przy wejściu specjalnie przygotowane i wybrane pojedycze teksty, które były swoistymi listami poetki dla  publiczności. Można było w nich odnaleźć własne doświadczenia i spostrzeżenia, nawiązując w ten sposób duchowy kontakt z artystami. Ciekawie prezentowała się podejmowana przez publiczność recytacja utworów. Wytworzona w ten sposób więź pomiędzy poetką a słuchaczami określiła ten koncert w „Perłach w koronie” jako wydarzenie artystyczne z pogranicza muzyki i literatury. Tuż po wybrzmieniu ostatniego dźwięku s. Bożena Anna Flak podpisywał swoje książki i rozmawiała z miłośnikami jej talentu. Nauczyliśmy się, że warto zaufać ludziom i uwierzyć w ich zdolności, dziękujemy więc wszystkim, których praca sprawiła, że ten niezwykły koncert doszedł do skutku. Zapraszamy do „perłowego” klasztorku i oglądania relacji fotograficznej.

Informujemy, że Koncerty z cyklu „Perły w Koronie”, stanowią element promocji projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.”, zrealizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Z kolei sprzęt nagłaśniający, wykorzystany w trakcie przedmiotowego Koncertu został zakupiony wz. z realizacją  przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz u Rolnego  na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poprawne-logo-UE

1.2015.11.22.-Koncert 52, fot.s.A.P (38) 2.2015.11.22.-Koncert 52, fot.s.A.P (57) 3.2015.11.22.-Koncert 52, fot.s.A.P (10) 4.2015.11.22.-Koncert 52, fot.s.A.P (63) 5.2015.11.22.-Koncert 52,niebo nad Klasztorem, fot.s.A.P (13)

Brak możliwości komentowania