Lekcja języka polskiego w klasztornym Muzeum…

Również w poniedziałek, 20 kwietnia br., przybyła do nas młodzież z klasy pierwszej technikum logistycznego z Zespołu Szkół nr 1 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej wraz z p. Beatą Stajszczyk. Uczniowie zwiedzili Muzeum klasztorne i kościół pw. św. Michała Archanioła, w kluczu historii powstawania zakonów w średniowieczu, roli, jaką odgrywały klasztory i specyfice życia zakonnego, a w tym kluczu także historie ostrzeszowskiego klasztoru, w którym pierwszymi gospodarzami byli Ojcowie Bernardyni, a obecnie tym coraz piękniejszym, zabytkowym obiektem opiekujemy się my, czyli Siostry Nazaretanki.

Uprzejmie informujemy, iż Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

1.2015.04.20., ZS nr 2 w Ostrzeszowie, kl. I TL, fot. Uczennica z grupy (39) 2015.04.20., ZS nr 2 w Ostrzeszowie, kl. I TL, fot. Uczennica z grupy (35) 2015.04.20., ZS nr 2 w Ostrzeszowie, kl. I TL, fot. Uczennica z grupy (43)Inf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania