„3 x B, czyli Bach, Beethoven i Brahms”– 59 Koncert z cyklu „Perły w Koronie”- Niedziela, 23 kwietnia 2017r., godzina 18:00. ZAPRASZAMY !!!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na 59  Koncert z cyklu „Perły w Koronie” pt. „3 x B, czyli Bach, Beethoven i Brahms”.

W Koncercie w Niedzielę, 23 kwietnia 2017 roku,

 o godzinie 18:00 wystąpią:

Weronika Nawrot- fortepian,

i Maciej Bąk- fortepian.

WSTĘP NA KONCERT JEST OCZYWIŚCIE WOLNY!!!

Jak zawsze będzie nam miło, jeśli Państwo będą ambasadorami naszych koncertów i zechcą przekazać informację o naszym koncercie Państwa przyjaciołom i znajomym.

Zapraszamy i serdecznie pozdrawiamy,

Siostry Nazaretanki  z Ostrzeszowa i Organizatorzy.

Informujemy, że Koncerty z cyklu „Perły w Koronie”, stanowią element promocji Projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.,”, zrealizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Informujemy także, iż sprzęt nagłaśniający, który został wykorzystany w trakcie przedmiotowego Koncertu, został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz u Rolnego  na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plakat59 M.Inf. o współfinansowaniu z UE Nagłośnienie- inf. o współfin. z UE

 

Brak możliwości komentowania