Zaproszenie na 66 Koncert z cyklu „Perły w koronie”- Niedziela, 10 lutego 2019 roku

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy w  niedzielę, 10 lutego 2019 roku, na godzinę 18:00,  na 66  Koncert z cyklu „Perły w Koronie” .

W koncercie pt. „ Barok i romantyzm na cztery ręce ”, w Kościele klasztornym św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie,

wystąpią:

Szymon Woźniak – organy

Agnieszka Knapińska- organy

Pięknych dźwięków nie zabraknie!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Siostry Nazaretanki i Organizatorzy.

Informujemy, iż sprzęt nagłaśniający, który zostanie wykorzystany w trakcie przedmiotowego Koncertu, został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz u Rolnego  na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plakat66

Brak możliwości komentowania