Zaproszenie na 65 Koncert z cyklu „Perły w koronie”- Sobota, 12 stycznia 2019 roku

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy w  sobotę, 12 stycznia 2019 roku, na godzinę 18:00,  na 65  Koncert z cyklu „Perły w Koronie” .

W koncercie pt. „ Rodzina, ach! Rodzina ”, w Kościele klasztornym św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie,

wystąpią: Ostrzeszowskie rodziny muzykujące i goście.

Pięknych dźwięków nie zabraknie!

Zapraszamy do wspólnego kolędowania!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Siostry Nazaretanki i Organizatorzy.

Informujemy, iż sprzęt nagłaśniający, który zostanie wykorzystany w trakcie przedmiotowego Koncertu, został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz u Rolnego  na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plakat65

Brak możliwości komentowania