Zaproszenie na 64 Koncert z cyklu „Perły w koronie”- Niedziela, 28 października 2018 roku

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy w  najbliższą niedzielę, 28 października 2018 roku, na godzinę 18:00,  na 64  Koncert z cyklu „Perły w Koronie” .

W koncercie pt. „ Koncert dwóch barytonów ”, w Kościele klasztornym św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie,

wystąpią: 

Łukasz Kostka- baryton,

Adrian Janus – baryton

Klara Kraj – akompaniament

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Siostry Nazaretanki i Organizatorzy.

Informujemy, iż sprzęt nagłaśniający, który zostanie wykorzystany w trakcie przedmiotowego Koncertu, został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn. „Zakup mobilnego nagłośnienia liniowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz u Rolnego  na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plakat64

Brak możliwości komentowania