Zajęcia pierwszych zakonników- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krążkowach

W środę, 29 kwietnia br., zawitały do nas z kolei dzieci klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej w Krążkowych. Dzieci wzięły udział w warsztatach pn. „Zajęcia pierwszych zakonników”, których praktyczny element stanowi pisanie gęsim piórem, a następnie zwiedziły klasztorne krypty.

Uprzejmie informujemy, iż Warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, iż Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

1.2015.04.29.-SP w Krążkowach (28) 2015.04.29.-SP w Krążkowach (15) 2015.04.29.-SP w Krążkowach (20)Zał.+2+Warsztaty-ologowanieInf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania