Wielkopostne zatrzymanie…

wielki-post-33a-grafikaCzas Wielkiego Postu ma być przede wszystkim czasem zatrzymania przy Panu, który dla nas podjął Mękę i Śmierć… a ostatecznie prowadzić ma ku prawdzie o Zmartwychwstaniu. Zapraszamy do tego by wejść w misterium tych wydarzeń… mogą w tym pomóc rekolekcje, nabożeństwa, spowiedź wielkopostna, praktyka uczynków miłosierdzia czy różne inicjatywy organizowane w Kościele. W naszym Klasztorze szczególnie zapraszamy na:

  • Adorację relikwii Krzyża Świętego – każdy piątek od godz. 16.00
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – piątek, godz. 18.00 (w I piątek miesiąca 17.30)
  • Nabożeństwo Gorzkich Żali – niedziela, godz. 17.00
  • Wielkopostny Wieczór Uwielbienia – 12.03.2020, godz 19.00

    Relikwie Krzyża Świętego – Klasztor Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie

Brak możliwości komentowania