Warsztaty pisania gęsim piórem z udziałem uczniów klasy 1a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie

W czwartkowe przedpołudnie, 26 kwietnia br., w klasztorne progi zawitali uczniowie klasy 1a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie wraz z wychowawcą, p. Agnieszką Ulichnowską- Gajdą, aby dowiedzieć się, jakie zajęcia wykonywali niegdyś,  i jakie wykonują dzisiaj, osoby żyjące w klasztorach, ze szczególnym uwzględnieniem dzisiaj już nie wykonywanej czynności, jaką było pisanie gęsim piórem. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w pogadankę mającą na celu zapoznanie z materiałami i narzędziami, służącymi niegdyś do pisania. W tej części zajęć, do gustu przypadło im szczególnie oglądanie Mszału benedyktyńskiego, pochodzącego z 1768 roku i co prawda już wydrukowanego, ale posiadającego pewne cechy ksiąg przepisywanych niegdyś ręcznie w klasztornych skryptoriach. Za swoisty przerywnik, pomiędzy pierwszą częścią zajęć, a drugą praktyczną, polegającą na próbie napisania prawdziwym gęsim piórem i atramentem, swojego imienia i nazwiska , posłużyła krótka gimnastyka. Następnie dzieci mogły zobaczyć stare napisy, wykonane także ręcznie, prawdopodobnie przez bernardyńskich mnichów w 1763 roku, na sklepieniu krypt kościoła klasztornego, a także na znajdującej się w nich kopii bernardyńskiego „Tańca śmierci”, którego oryginał można z kolei obejrzeć w Kaplicy św. Anny w krakowskim kościele św. Bernardyna ze Sieny, sąsiadującego z królewskim Wawelem.

Mamy nadzieję, że życie za murami klasztornymi, dzięki udziałowi w czwartkowych zajęciach, stało się dla dzieci choć trochę bardziej znane. Do zobaczenia następnym razem.

Uprzejmie informujemy, iż warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

2018.04.26.- Kl.1 SP nr 3 w Ostrzeszowie (8) 2018.04.26.- Kl.1 SP nr 3 w Ostrzeszowie (9) 2018.04.26.- Kl.1 SP nr 3 w Ostrzeszowie (10) Inf. o współfinansowaniu z UE Warsztaty- inf. o współfin. z UE Inf. o współfinansowaniu z UE (3)

Brak możliwości komentowania