Warsztaty pisania gęsim piórem- Oddział Przedszkolny w SP ze Szklarki Przygodzickiej

Tego samego dnia, 8 czerwca br. przybyły do nas dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej, z opiekunami. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli poczuć się jak średniowieczni skrybowie, próbując swoich sił w pisaniu prawdziwym gęsim piórem i atramentem. Następnie nasi goście zwiedzili Muzeum klasztorne.

Uprzejmie informujemy, iż Warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

2015.06.08.-Oddz.przedszkolny w SP w Szklarce Przygodzickiej (12) 2015.06.08.-Oddz.przedszkolny w SP w Szklarce Przygodzickiej (43) 2015.06.08.-Oddz.przedszkolny w SP w Szklarce Przygodzickiej (17)Zał.+2+Warsztaty-ologowanieInf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania