W barokową podróż z Uczniami klasy 2 Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

W barokową podróż wybrali się w środę, 6 grudnia 2017 roku, Uczniowie z klasy 2 Technikum Informatycznego w Ostrzeszowie, którzy wraz z polonistą p. Witoldem Pelką, przybyli do ostrzeszowskiego Klasztoru. Podróż składała się z dwóch etapów. Pierwszy miał miejsce na sali, gdzie młodzież przy pomocy prezentacji, miała okazję zapoznać się z wizytówkowymi przykładami sztuki baroku w obszarze architektury, malarstwa, rzeźby i muzyki. W tym ostatnim obszarze bardzo ciekawą prelekcję wygłosił p. Witold Pelka, pomysłodawca cyklu koncertów pr. „Perły w Koronie”. Drugi etap podróży, stanowiło zwiedzanie barokowej Perły Południowej Wielkopolski, czyli ostrzeszowskiego Klasztoru, ze zwróceniem uwagi na przykłady barokowej architektury, malarstwa i rzeźby, widniejącymi w obiekcie. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy ponownie, na jeszcze inne zajęcia warsztatowe, organizowane w Klasztorze.

Uprzejmie informujemy, iż warsztaty edukacyjne w naszym Klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI. 

2017.12.06.- Kl. 2 TI ZS nr 2 w Ostrzeszowie- Barok (3) 2017.12.06.- Kl. 2 TI ZS nr 2 w Ostrzeszowie- Barok (4) 2017.12.06.- Kl. 2 TI ZS nr 2 w Ostrzeszowie- Barok (5) 2017.12.06.- Kl. 2 TI ZS nr 2 w Ostrzeszowie- Barok (7) Inf. o współfinansowaniu z UE (3)

Brak możliwości komentowania