Uroczystość NMP Królowej- Głównej Patronki Polski

W niedzielę, 3 maja br., licznie wzięłyśmy udział we Mszy św. za Ojczyznę, która tradycyjnie już, w Ostrzeszowie, została odprawiona pod figurą Matki Bożej, ufundowanej przez mieszkańców Miasta w 1946 roku, przy ul. Kościuszki. Mszy św., przewodniczył ks. proboszcz Stefan Szkaradkiewicz, a homilię wygłosił, posługujący w Parafii farnej, diakon Przemysław Kaczkowski. W pięknej, przemyślanej refleksji dot. naszej Ojczyzny, wielokrotnie przypominał zebranym słowa poety Adama Asnyka „Trzeba z Żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe…” Mówił także, iż Ojczyzna jest zarazem i Matką i Ojcem, i że ma do wypełnienia różne funkcje, których w Jej imieniu podejmują się rzadzący. Ważne, by podejmowane przez nich decyzje, nie godziły zarówno w porządek naturalny , jak i boży, by nie godziły w dobro człowieka, poczawszy od tego najmłodszego, dopiero co poczętego, aż do najstarszego.

W licznych, innych refleksjach, snutych z racji Uroczystości Królowej Polski i 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, warto zwrócić jeszcze uwagę m.in. na słowa Wincentego Witosa: „Potęgi Państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden, choćby największy geniusz, uczynić to może cały, świadomy swych opraw i obowiązków naród”, a także na słowa z Pierwszego Listu św. Jana „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” (1J 3,18).

Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie i wspominając Jej przeszłość, podejmujmy odpowiedzialność za Jej dziś i za Jej, a tym samym nasze, jutro!

Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę:

„Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniu Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

1.2015.05.3.-Msza przy figurze MB,fot.s.A (3) 2.2015.05.3.-Msza przy figurze MB,fot.s.A (9) 3.2015.05.3.-Msza przy figurze MB,fot.s.A (4)

Brak możliwości komentowania