O życiu i śmierci z klasą 3a i 3b z Gimnazjum w Siedlikowie

W środę, 29 listopada 2017r., do Klasztoru w Ostrzeszowie zawitali uczniowie klasy 3a i 3bz Gimnazjum w Siedlikowie, by w jeszcze listopadowej aurze poreflektować o przemijaniu, w oparciu o analizę obrazu pt. „Taniec Śmierci”.  Młodzież pięknie weszła w zaproponowane treści i bez problemu poradziła sobie z wypełnieniem zaproponowanych kart pracy, szukając przejawów motywu vanitas  (łac. przemijania), nie tylko na wspomnianym obrazie i w kryptach kościoła klasztornego, ale i w całym Pobernardyńskim Zespole Klasztornym. Dziękujemy za twórcze spotkanie i jak zawsze zapraszamy ponownie.

Uprzejmie informujemy, iż warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI. 

1.2017.11.29.- Gim. z Siedlikowa gr 2 (1) 2017.11.29.- Gim. z Siedlikowa gr 1 (14) 2017.11.29.- Gim. z Siedlikowa gr 1 (23) 2017.11.29.- Gim. z Siedlikowa gr 1 (24) 2017.11.29.- Gim. z Siedlikowa gr 2 (76) 2017.11.29.- Gim. z Siedlikowa gr 2 (85) 2017.11.29.- Gim. z Siedlikowa gr 2 (101) 2017.11.29.- Gim. z Siedlikowa gr 2 (114) Inf. o współfinansowaniu z UE (3) Inf. o współfinansowaniu z UE (2) Inf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania