Fundacja

FundacjaFundacja Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”, określana dalej mianem: „Fundacja”, została ustanowiona w 2011 roku, z woli Fundatora, którym jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500), przy ul. Leśnej 5.

W Statucie określono trzy podstawowe cele, jakie przyświecają działalności Fundacji:

 • Po pierwsze, ochrona dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem priorytetu, jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie.
 • Po drugie, działania na płaszczyźnie charytatywnej.
 • Po trzecie, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez różne formy działalności. Od czasu jej ustanowienia w 2011 roku Fundacja zorganizowała:

 • loterię fantową w trakcie Festynu historyczno- kulturalnego (2012r.),
 • konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży pt. „Klasztor na górce” (2013r.) z pokonkursową wystawą ok. 200 prac,
 • warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (2013r.),
 • Europejskie Dni Dziedzictwa (2014r.) imprezę kulturalną dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Z dziećmi
  i młodzieżą do źródeł naszej tożsamości”, w ramach której odbyły się m.in. marsz patrolowy („Tajemnice Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego Ostrzeszowie”), konkurs klastyczny pt.: „Gdybym odwiedził XVII- wieczny klasztor to…”), warsztaty plastyczne pn.: „Makieta klasztornego młyna…”, rodzinny tor przeszkód
  i loterię fantową,
 • wydawała i rozprowadzała foldery tematycznie związane z Pobernardyńskim Zespołem Klasztornym w Ostrzeszowie. Ponadto:
 • pod egidą Fundacji odbywają się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży o różnorodnej tematyce
 • z ramienia Fundacji w 2013 roku powstał i działa wokalno-instrumentalny Zespół Muzyki Dawnej „Jubilo”
  O zespole „Jubilo”

Wielką troską Fundacji, zgodnie z celem nr 1 określonym w jej Statucie, pozostaje renowacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie, a w jej obszarze pojawiające się wciąż nowe wyzwania. Dotyczą one przede wszystkim unikatowego programu fresków wnętrza klasztornego kościoła pw. św. Michała Archanioła, przedstawiającego przepiękny spójny i przemyślany program malarski. Dzięki niewielkim, ale systematycznie pozyskiwanym środkom, udało się wykonać najpilniejsze prace zabezpieczające i renowacyjne w obszarze tzw. chóru oratoryjnego. Obecnie na zabezpieczenie i przywrócenie pierwotnego piękna oczekują freski sklepienia i ścian kościoła, a w dalszej perspektywie polichromie w korytarzach przykościelnych i pomieszczeniach klasztornych, odkryte w trakcie prac remontowych, a następnie otoczenie zabytkowego zespołu.
Wszystkich, którym piękno dziedzictwa narodowego jest bliskie sercu, zachęcamy do wsparcia działań Fundacji. Ważny jest każdy, nawet niewielki dar, jak np. przekazanie 1%. Tym, którzy już dokonali wpłat z serca dziękujemy,
a szczególnie tym, którzy podzielili się przysłowiowym „wdowim groszem”. Cenimy sobie każdy dar serca
i powierzamy to dzieło Waszym modlitwom.

Fundacja Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”
ul. Leśna 5
63-500 Ostrzeszów
e-mail: amicus5@poczta.onet.pl
Nr tel.: 797 907 968
KRS 0000396874
NIP 5140333804
Nr konta:
23 1090 1173 0000 0001 1727 4301
Bank Zachodni WBK SA I/O w Ostrzeszowie (63-500), ul. Zamkowa 20

STATUT FUNDACJI: ZBYTKOM NA RATUNEK „NAZARET”

Sprawozdanie za 2017r.

Sprawozdanie za 2016r

Sprawozdanie za 2015r.

Sprawozdanie za 2014r.

Sprawozadnie za 2013r.

Życzenia na Wielkanoc Roku Pańskiego 2018

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Podziękowanie 2018

Życzenia na Wielkanoc Roku Pańskiego 2019

Dodaj komentarz