Fundacja

FundacjaFundacja Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”, określana dalej mianem: „Fundacja”, została ustanowiona w 2011 roku, z woli Fundatora, którym jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500), przy ul. Leśnej 5.

W Statucie określono trzy podstawowe cele, jakie przyświecają działalności Fundacji:

 • Po pierwsze, ochrona dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem priorytetu, jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie.
 • Po drugie, działania na płaszczyźnie charytatywnej.
 • Po trzecie, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez różne formy działalności. Od czasu jej ustanowienia w 2011 roku Fundacja zorganizowała:

 • loterię fantową w trakcie Festynu historyczno- kulturalnego (2012r.),
 • konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży pt. „Klasztor na górce” (2013r.) z pokonkursową wystawą ok. 200 prac,
 • warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (2013r.),
 • Europejskie Dni Dziedzictwa (2014r.) imprezę kulturalną dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Z dziećmi
  i młodzieżą do źródeł naszej tożsamości”, w ramach której odbyły się m.in. marsz patrolowy („Tajemnice Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego Ostrzeszowie”), konkurs klastyczny pt.: „Gdybym odwiedził XVII- wieczny klasztor to…”), warsztaty plastyczne pn.: „Makieta klasztornego młyna…”, rodzinny tor przeszkód
  i loterię fantową,
 • wydawała i rozprowadzała foldery tematycznie związane z Pobernardyńskim Zespołem Klasztornym w Ostrzeszowie. Ponadto:
 • pod egidą Fundacji odbywają się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży o różnorodnej tematyce
 • z ramienia Fundacji w 2013 roku powstał i działa wokalno-instrumentalny Zespół Muzyki Dawnej „Jubilo”
  O zespole „Jubilo”

Pozostałe informacje o bierzącej działalności Fundacji zamieszczone są w zakładce Inicjatywy.

 

Wielką troską Fundacji, zgodnie z celem nr 1 określonym w jej Statucie, pozostaje renowacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie, a w jej obszarze pojawiające się wciąż nowe wyzwania. Dotyczą one przede wszystkim unikatowego programu fresków wnętrza klasztornego kościoła pw. św. Michała Archanioła, przedstawiającego przepiękny spójny i przemyślany program malarski. Dzięki niewielkim, ale systematycznie pozyskiwanym środkom, udało się wykonać najpilniejsze prace zabezpieczające i renowacyjne w obszarze tzw. chóru oratoryjnego. Obecnie na zabezpieczenie i przywrócenie pierwotnego piękna oczekują freski sklepienia i ścian kościoła, a w dalszej perspektywie polichromie w korytarzach przykościelnych i pomieszczeniach klasztornych, odkryte w trakcie prac remontowych, a następnie otoczenie zabytkowego zespołu.
Wszystkich, którym piękno dziedzictwa narodowego jest bliskie sercu, zachęcamy do wsparcia działań Fundacji. Ważny jest każdy, nawet niewielki dar, jak np. przekazanie 1%. Tym, którzy już dokonali wpłat z serca dziękujemy,
a szczególnie tym, którzy podzielili się przysłowiowym „wdowim groszem”. Cenimy sobie każdy dar serca
i powierzamy to dzieło Waszym modlitwom.

Fundacja Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”
ul. Leśna 5
63-500 Ostrzeszów
e-mail: amicus5@poczta.onet.pl
Nr tel.: 797 907 968
KRS 0000396874
NIP 5140333804
Nr konta:
23 1090 1173 0000 0001 1727 4301
Bank Zachodni WBK SA I/O w Ostrzeszowie (63-500), ul. Zamkowa 2

FUNDACJI: ZBYTKOM NA RATUNEK „NAZARET”

2020-r.

Dodaj komentarz