Czwartek, 2 listopada 2017r., godz. 18:00- Msza św. w KRYPTACH KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO

Szanowni Państwo,

w Dzień Zaduszny, 2 listopada 2017r.,  zapraszamy na Mszę św. w kryptach naszego kościoła klasztornego w Ostrzeszowie.

O godzinie 18:00, modlić się będziemy za zmarłych rodziców, rodzeństwo i krewnych z naszych rodzin, za zmarłych pochowanych w kryptach kościoła klasztornego  i dusze w czyśćcu cierpiące.

Serdecznie zapraszamy,

Siostry Nazaretanki

Informujemy, że krypty kościoła klasztornego w Ostrzeszowie, zostały wyremontowane w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Projektu pn.: „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.,” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Msza św. w Kryptach Inf. o współfinansowaniu z UE

Brak możliwości komentowania