O przemijaniu z Uczniami klasy 2b Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

W piątek, 1 grudnia br., do Klasztoru przybyła młodzież z klasy 2b Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie wraz z ks. Jakubem Ubysz- Piaseckim, by w ramach lekcji religii, poreflektować o przemijaniu i odchodzeniu, na kanwie kopii obrazu „Taniec Śmierci”, znajdującego się w kryptach kościoła klasztornego. Młodzież z wielkim zaangażowaniem dokonała analizy obrazu, po czym zabrała się do wypełnienia kart pracy, które miały pomoc jej wejść w proponowane treści, a następnie je utrwalić. Znane powiedzenie mówi: „Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia”. Treści poruszane na warsztatach o przemijaniu, służą realizacji tego powiedzenia. Dziękujemy młodzieży za twórcze zaangażowanie i zapraszamy ponownie, na jeszcze inne zajęcia, organizowane w Klasztorze.

Uprzejmie informujemy, iż warsztaty edukacyjne w naszym klasztorze odbywają się pod egidą Fundacji Zabytkom Na Ratunek „NAZARET”. Natomiast sprzęt do ich przeprowadzania (rzutnik i ekran) został zakupiony wz. z realizacją przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży u Nazaretanek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Informujemy także, że Muzeum klasztorne zostało utworzone w związku z realizacją przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu projektu pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI. 

2017.12.01.-Kl.2 SZ z ZS nr 1 w Ostrzeszowie 2017.12.01.-Kl.2 SZ z ZS nr 1 w Ostrzeszowie (4)Inf. o współfinansowaniu z UE (3)Inf. o współfinansowaniu z UEInf. o współfinansowaniu z UE (2)

Brak możliwości komentowania